Preklad "vlnité jadro" na thajčine:


Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Atómové jadro
ป ายช ออะตอม
Atómové jadro
เลขอะตอม
A jadro?
แล วแกนของม นล ะ
najprv nakreslím jadro
ให ผมวาดน วเคล ยส ผมจะพยายามวาดนะ
To spôsobuje jadro.
แกนป นน น
Ohrievajú zemské jadro.
กระต นแกนโลกให ร อนข น
Leonard a jadro?
เลนเน ร ดเป นน วเคล ยสเน ยนะ
Jadro je šialene malé.
น วเคล ยสน นเล กมากจร งๆ
Ďalším zdrojom je jadro.
อ นต อไปก ค อพล งงานน วเคล ยร
Moje fotónové pamäťové jadro.
โฟโตน ค เมมโมร คอร หร อเร ยกทางการค าว า พ เอ มซ
A zahrejú naše jadro
และให ความอบอ นแก ใจเรา
Pane, jadro sa prehrieva.
หน วยความจำม นร อนเก นไป
Úvod, jadro, záver, fakty.
เอาต นเร อง กลางเร อง, ท ายเร อง, จบ.
Vyčerpali ste ďalšie jadro.
ช นส วนได หมดสภาพไปอ กหน ง
Ale prvý pomyselný obrázok vo vašej hlave je toto jadro uhlíka 12 máte toto jadro máte toto jadro tu.
เพราะฉะน น แบบจำลองแบบแรกท ควรจำไว ก อนค อ ตรงกลางของอะตอมของคาร บอน 12 จะม น วเคล ยส
Bude z toho jadro, železne, niklove jadro, ktoré uz viac nebude fuzovat.
ม นค อ gonna จะแกนเหล ก น กเก ลท ม วส อ กต อไป
Tak aké veľké je jadro?
แล ว น วเคล ยสม ขนาดเท าไร
Jadro má strašne veľkú hustotu.
น าอ ศจรรย น วเคล ยสก ม ความหนาแน นท มหาศาลมากๆ
Takže, nakreslím jadro uhlíka 12.
ด งน น ผมจะวาดน วเคล ยสของ คาร บอน 12
To je jadro gravitačného pohonu...
น นค อเคร องป นแรงด งด ด
Jadro planéty je zdroj energie.
แกนกลางของดาวเคราะห ม นค อแหล งพล งงาน
Pane, reaktor prijal upravené jadro.
เคร องปฏ กรณ ยอมร บแกนจากธาต ใหม
A aké veľké je to jadro?
และบร เวณด านนอก ค ณจะเห นอ เล กตรอน แล วน วเคล ยสใหญ ขนาดไหนก น
Hľadajme tam jadro v strede atómu.
มาเร มมองหาน วเคล ยส ท จ ดศ นย กลางของอะตอมก น
Takže toto je to jadro pudla.
เรามาอย ในท องของส ตว ร ายซะแล ว
Infikuje jadro vírom a vyradí sieť.
ทนหน อยนะ!
Vystužené oceľové jadro, spodok z titanu.
เสร มความแข งแรงด วยแกนเหล ก ค กเพลททำจากไทเทเน ยม
Teraz je jadro ako gulička v strede.
แล วตอนน น วเคล ยส ก เป นล กแก วท อย ตรงกลาง
Takže toto tu je jadro uhlíka 12.
ตรงน เป นน วเคล ยสของคาร บอน 12
V tom prípade bude jadro asi... tu.
แต ถ าใช น วเคล ยสจะ.. ค อตรงน
Môj a Potterov prútik majú rovnaké jadro.
ไม กายส ทธ ของฉ นและเจ าพอตเตอร ม แกนท เหม อนก น
Toto je jadro, rovnaké ako pri každej bunke.
น ค อน วเคล ยส ม นก เหม อนในเซลล อ นๆ
Ale jadro, to je rozkladom napadnuté ako posledné.
แต แกนสมอง เป นส วนส ดท ายท เน า
Nesmiete to upchávať, lebo inak znova odpálite jadro.
ค ณไม ต องการช วยหรอก หร อว าค ณจะ ทำม นแตกอ กคร ง
Warp jadro je vyradené. Toto som ešte nikdy nevidel...
เคร องวาปเจ งไปแล ว ไม เคยเห นอะไรแบบน
Mohli by sme vystreliť warp jadro a odpáliť ho.
เอาง ถ าเราด ดแกนออกแล วจ ดระเบ ด
Dobre. Planéta tejto veľkosti, dva póly, klasické roztavené jadro...
เธ เธงเธ เธกเธฑเธ เธ เน เธญเธ เธ เธฒเธฃเธฃเธฐเน เธ เธดเธ เธ เธดเธงเน เธ เธฅเธตเธขเธฃเน 40 .
Pri tejto rýchlosti, jadro planéty exploduje za menej než minútu.
ด วยอ ตราความเร วขนาดน เราคงม เวลาไม เก นหน งนาท ก อนท แกนดาวจะระเบ ด
Jadro problému spočíva v pretvarovaní nášho povedomia o schopnostiach a inteligencii.
ส งท เป นส ดยอดของความท าทายของเรา ค อการพยายามตระหน กถ งความสามารถ รวมถ งความฉลาดปราดเปร องท ซ อนอย ในต วเรา
Nuž, ak je atóm ako čučoriedka v Zemi, aké veľké potom bude jadro?
ถ าอะตอมเหม อนก บบล เบอร ภายในโลก น วเคล ยสจะใหญ แค ไหน
Máme spoločné jadro, spoločný cieľ že auto ostane stredobodom vo všetkých našich vzťahoch.
เราม ศ นย กลางร วมก น เราม จ ดม งหมายร วมก น รถค นน นเป นจ ดก งกลางระหว างความส มพ นธ ของเรา
len ako maticu jeho jadro. Myslím, že musí byť človek najviac viere každého živého.
เท าน นเช นถ วเมล ดของม น ผมค ดว าเขาจะต องเป นคนของท ส ด
No, ak by ste otvorili čučoriedku a hľadali v nej jadro, tak viete čo?
ถ าค ณเป ดผลบล เบอร ออกมา และหาว าอ นไหนค อน วเคล ยส...
V strede je toto drobné, ale dominantné jadro, ktoré tvoria veľmi silno prepojené spoločnosti.
และตรงกลางม แกนเล กๆ แต ม บทบาทสำค ญ ซ งเก ดจากบร ษ ทใหญ ๆ ท ม การเช อมโยงซ งก นและก นอย างส ง
Kapitán Miller, biosenzory ukazujú výchylku. Vyzerá to, akoby jadro vysávalo energiu zo zvyšku lode.
ก ปต น เคร องไบโอสแกนเจอคล นล นหน าป ด แล วเหม อนก บว าแกนป นด ดไฟไปหมด

 

Podobné vyhľadávania: Jadro - Jadro Formy - Oceľové Jadro - Bunkové Jadro - Feritové Jadro - Jadro Kus - Jadro Produktu - železné Jadro - Jadro Reaktora - Jadro Krajiny -