Preklad "kontinuálne zmluva" do talianskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-Taliansky

Zmluva - preklad : Zmluva - preklad : Zmluva - preklad : Zmluva - preklad : Zmluva - preklad : Zmluva - preklad : Zmluva - preklad : Kontinuálne zmluva - preklad : Kontinuálne - preklad : Zmluva - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Kontinuálne formuláre
per la fabbricazione di pneumatici
Je to kontinuálne?
È continuo?
Je to kontinuálne.
È continuo.
Nepotlačené kontinuálne formuláre
Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI
Kontinuálne Typ pásu Automatické vákuové balenie Machine
Continuo tipo di cintura di vuoto automatico macchina per l'imballaggio
Svaly potrebujú extra ATP pre kontinuálne svalovej kontrakcie.
I muscoli hanno bisogno supplementare ATP per la contrazione muscolare continuo.
Okrem toho nové bingo miesta kontinuálne pridávaný do siete.
Inoltre, i nuovi siti di bingo continuamente aggiunti alla rete.
Technologický pokrok umožňuje takmer kontinuálne vylepšovanie už registrovaných liečiv.
Il progresso tecnologico rende possibile il miglioramento praticamente incessante dei farmaci già registrati.
Zmluva ES ZmluvaZmluva UO Zmluva AE
Trattato CE Trattato UE Trattato CA Trattato E A
Zmluva ES Zmluva ESUO Zmluva Euratom
Corte di giustizia
Zmluva ES ZmluvaZmluva UO
Trattato CE Trattato UE Trattato CA
Aktualizácia Controller stave sú odosielané prostredníctvom UDP Broadcast kontinuálne počúvanie
Aggiornamenti di stato del controller vengono inviati via UDP Broadcast ascolto continuo
Zmluva je zmluva.
Un contratto è un contratto.
Spolu Zmluva ESSpolu Zmluva UOSpolu Zmluva AE
Totale trattato CETotale trattato CATotale trattato EA
Spolu Zmluva ESSpolu Zmluva UOSpolu Zmluva AE
Totale Trattato CETotale Trattato CATotale Trattato EA
Zmluva ES Zmluva
Trattato CE Trattato UE
Výsledky sa kontinuálne zlepšovali s narastajúcimi skúsenosťami počas obdobia 11 rokov.
I risultati sono continuamente migliorati con l aumentare dell esperienza clinica nel corso degli ultimi 11 anni.
Zmluva Treaty zmluva o založení Európskeho spoločenstva ( Rímska zmluva ).
Trattato Treaty il termine si riferisce al Trattato che istituisce la Comunità europea ( Trattatodi Roma ), il cui testo è stato sottoposto, nel tempo, a diversi emendamenti in particolare, il Trattato sull Unione europea ( Trattato di Maastricht ), contenente lo Statuto del SEBC, ha gettato lebasi dell Unione economica e monetaria.
Spolu Zmluva ES Spolu Zmluva UO Spolu Zmluva AE
Totale Trattato CE Totale Trattato CA Totale Trattato E A
Zmluva o Európskej únii (Zmluva
Entrata in vigore delTrattato sull Unione europea modificato dal Trattato di Nizza.
Spolu Zmluva ESSpolu Zmluva UO
Totale trattato CETotale trattato CA
Spolu Zmluva UOSpolu Zmluva AE
Totale trattato CATotale trattato EA
Chcel by som vedieť, či je čiastočne pozorovateľné, stochastické, kontinuálne, alebo nepriateľné.
Voglio sapere se è parzialmente osservabile, stocastico, continuo o avversativo.
Ostatné vlastnosti patrí pružnosť, prispôsobivosť, kontinuálne vzdelávanie, osobné autorita a marketing zdatnosť.
Altre caratteristiche includono la flessibilità, adattabilità, apprendimento continuo, autorità personale e commercializzazione abilità.
Chronický (dlhodobý) hnačka môže byť prerušované alebo kontinuálne, vodnaté až polotuhých konzistencie
Cronico (a lungo termine) diarrea può essere intermittente o continuo, acquosa a consistenza semisolida
Zmluva o ES Pozri Rímska zmluva.
Eurogruppo gruppo che riunisce i ministri di Economia e Finanze degli Stati membri dell area dell euro.
Zmluva termínom zmluva sa v texte označuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva . Pôvodná zmluva bola podpísaná 25 .
La Seconda fase ( 1 gennaio 1994 31 dicembre 1998 ) ha avuto inizio con la creazione dell' Istituto monetario europeo ed è stata dedicata ai preparativi tecnici per l' introduzione della moneta unica
Zmluva termínom zmluva sa v texte označuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva .
Tasso minimo di offerta tasso minimo di offer ta applicato alle operazioni di rifinanziamento principali
Zmluva o ES Zmluva o EURATOM Zmluva o EÚ Sekundárne právo Spoločenstva.
Trattato istitutivo della CE Trattato istitutivo dell'EURATOM Trattato istitutivo dell'UE
Rohovka je kontinuálne s bielou časťou oka, sclera, ktorá pokrýva zvyšok očnej buľvy.
La cornea è in continuità con la parte bianca dell'occhio, la sclera, che copre il resto del bulbo oculare.
Zmluva
Convenzione
Zmluva.
Le copie.
Zmluva
Trattato
2001 Zmluva o Európskej únii ( Amsterdamská zmluva ) .
Inizio della 1993 vigore del Trattato Entrata in 1994 sull' Unione europea ( Trattato di Maastricht ) .
Zmluva Treaty Zmluva o založení Európskeho spoločenstva .
Tasso massimo di offerta maximum bid rate limite massimo ai tassi di interesse che possono essere offerti dalle controparti nell' ambito di aste a tasso variabile .

 

Podobné vyhľadávania: Kontinuálne Liatie - Kontinuálne Miešačka - Kontinuálne Formy - Kontinuálne Forma - Kontinuálne Dopravníky - Zmluva - Kúpna Zmluva - Nájomná Zmluva - Licenčná Zmluva - Výpožičná Zmluva -