Preklad "autorizačné kľúč" do talianskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-Taliansky

Kľúč - preklad : Kľúč - preklad : Kľúč - preklad : Kľúč - preklad : Autorizačné kľúč - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Žiadny kľúč. Neexistuje žiadny kľúč!
Non c'è nessuna chiave!
Použila som kľúč... môj kľúč.
Ho usato la chiave. La mia.
Musíme napríklad zjednodušiť autorizačné postupy v súvislosti s budovaním novej infraštruktúry.
Ad esempio, dobbiamo semplificare le procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture.
Zadať z kľúč do pre šifrovanie e Adresa alebo kľúč z kľúč.
Inserisci l' id della chiave che vuoi usare per la cifratura dei dati. Questo può essere un indirizzo email o l' id esadecimale della chiave. In quest' ultimo caso non dimenticare lo 0x iniziale.
Kľúč
Chiave
Kľúč
Chiave
kľúč
Cifra anche con la chiave di recupero di KMyMoney
kľúč
Cifra anche con la chiave di recupero
Kľúč.
la chiave.
Kľúč!
Mi serve la chiave!
Kľúč.
Le chiavi!
Kľúč!
Alzate tutti le mani.
Kľúč!
La chiave!
Kľúč...
La chia...
Som môj jediný kľúč, a kľúč už neexistuje.
Io sono la mia chiave singola, e la chiave non esiste più.
Je to kľúč ku komunikácii, kľúč k obchodu.
Questa è la chiave del multilinguismo, la chiave per stringere accordi commerciali.
Vymazať kľúč
Elimina tasto
USB kľúč
Penna USB
WEP kľúč
Chiave WEP
Hľadať kľúč
Chiave da cercare
Neplatný kľúč.
Tasto non valido.
Verejný kľúč
Chiave pubblica
Súkromný kľúč
Chiave privata
NoMachine kľúč
Chiave noMachine
Chýbajúci kľúč
Avvertimento chiave mancante
Exportujem kľúč...
Esportazione chiave...
Podpisový kľúč
Chiave di firma
Zakázať kľúč
Disabilita chiave
Importovať kľúč...
Importa chiave...
Verejný kľúč
Chiave pubblica
Zakázať kľúč
Disabilitate chiave
Zakázať kľúč
Chiave minimale
Importovaný kľúč
Chiave da importare
Primárny kľúč
Chiave primaria
Prvý kľúč
Prima data
Prvý kľúč
Prima chiave
Prvý kľúč
Primo
Kľúč šifrovania
Chiave di cifratura
Notačný kľúč
Tempo
Čo? Kľúč.
La chiave.
Tvoj kľúč...
La sua chiave...
Môj kľúč?
La mia chiave?
Pán kľúč!
Il Signor Chiave!
Viktorov kľúč.
Cos'è? La chiave di Viktor.
Kľúč , prosím.
La chiave, per favore?

 

Podobné vyhľadávania: Kľúč - Momentový Kľúč - Imbusový Kľúč - Primárny Kľúč - Zadajte Kľúč - Kľúč Od Izby - Verejný Kľúč - Dátový Kľúč - Menšie Kľúč - Kľúč Od Domu -