Preklad "v jednej dávke" do srbského jazyka:


  Slovník Slovenský-Srbský

V jednej dávke - preklad : V jednej dávke - preklad : V jednej dávke - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Avšak v primeranej dávke v správnom veku môže byť víno zdraviu prospešné.
Ali kada ga uzimamo u razumnim dozama, i sa dovoljno godina, vino može da bude jako povoljno za zdravlje.
V jednej posteli?
U istom krevetu?
V jednej minúte.
Minutu nakon što sam otišao.
V jednej chvíli, prosím.
Samo malo, molim vas.
Do jednej v noci?
Do jedan ujutru?
Nie len v jednej krajine.
Ne samo u jednoj zemlji.
V jednej chvíli som začal.
Poèeo sam sa jednim hitom.
Vratane jednej v Pearl Harbore
Ukljuèujuæi i jedan èak u Perlu.
Symbióza v rámci jednej kultúry.
Meðukulturnoj simbiozi.
No, obávam sa, že musí prísť k istej dávke... násilia.
Sada, bojim se da æe morati da bude odreðena kolièina... nasilja.
Jednej!
Jedna!
Musím byť jasno v jednej veci.
Морам да будем јасан у вези једне ствари.
Jednej v kruhu sa to podarí.
Ćeliji u okviru kruga to i uspeva.
Je v jednej osade na Sibíri.
On je u naselju u Sibiru.
Conan Doyle v jednej knihe napísal
Znate, postoji misao u knjizi Conana Doylea
Je v jednej z tých izieb!
U jednoj od tih soba !
Máme všetkých potkanov v jednej diere.
Držimo sve pacove u jednoj rupi.
Znásilnenie jednej mníšky v Španielskom Harleme.
Silovali su èasnu u hispanskom Harlemu.
Ale odporoval, v každej jednej veci.
Ali odupirao se svakim korakom.
Toto je v Rajastáne, v jednej odľahlej dedine.
Ово је у селу у Раџастану.
Parkujem v jednej z najúbohejších štvrtí v oblasti.
Parkiran u najsiromašnijem predgraðu u zemlji.
Pol jednej.
12 30.
Okolo jednej.
Oko 1 00.
Okrem jednej.
Sve osim jedne.
Myslím, že majú pravdu v jednej veci.
Mislim da su u jednoj stvari u pravu.
Ísť v jednej línii, najbližších 200 metrov.
Svi hodaju u jednoj liniji, sledeæih 180 metara. Odbijeno.
Zamietnuté. Je netaktické postupovať v jednej línii.
Nije taktièki da se napreduje u jednoj liniji.
Najskôr sa schoval v jednej mexickej osade.
Krenuo je na jug. Verovatno æe nas trag odvesti u Meksièki radnièki kamp.
V jednej z tých hviezd budem bývať.
Живећу на једној од ових звезда.
V jednej z nich sa budem smiať.
На једној ћу се смејати.
Necromancer je v jednej z tých maštalí.
Necromancer je jedan od pastuha.
A my strávíme noc v jednej miestnosti?
I provešæemo noæ u istoj sobi? Pretpostavljam tako nešto?
V podstate chceme v osamostatniť na jednej strane rovnice.
Ми у суштини хоћемо да издвојимо h на једну страну.
Tu v lese sa v jednej chalupe nachádzajú mŕtvoly.
U šumi su, a tela su u kolibi.
V jednej pracujem ráno a v druhej počas noci.
Jedan posao ujutro, a drugi po noæi.
Je to pohyb v jednej videohre, Star Fox .
To je potez iz video igrice Star Fox .
Sú v jednej rovine ale nikdy sa nepretnú.
Дакле, оне су у истој равни, али не секу једна другу. Никад се не секу.
Dvakrát v priebehu jednej zmeny som nezaregistroval apendicídu.
Dva puta sam u jednoj smeni promašio upalu slepog creva.
V jednej chvíli bude vaša obrazovka pokrytá listami.
U jednom trenutku, vaš ekran je ispunjen lišćem.
Tu je predok a chrbát, v jednej rovine.
I evo prednje korice i hrbata, kad su ispravljene.
X, Y a Z sú v jednej rovine.
XY и З су на истој прави
Môžeme napočítať 200 len v tejto jednej dedine.
Dvjesto mozemo nabrojati samo u ovom jednom jedinom selu.
Ak neuspeje v jednej oblasti, môže skúsiť inú.
Ako mu jedno ne poðe za rukom, može da pokuša nešto drugo.
Plameň zo zbrane, vyšľahol v jednej z miestnosti.
U jednoj sobi je paljena vatra.
V tebe... sú pamäťové záznamy jednej uhlíkovej bytosti.
Kada se moja ispitivanja završe... sve jedinice na bazi ugljenika biæe svedene na podatke.

 

Podobné vyhľadávania: Na Jednej Strane - Na Jednej Strane ... Na Druhej Strane -