Preklad "sopečné bahno" do srbského jazyka:


  Slovník Slovenský-Srbský

Bahno - preklad : Bahno - preklad : Sopečné bahno - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Toto sú sopečné kamene ukladané ručne.
Ово је вулканско камење, ручно постављено.
Tamto je bahno hlbšie!
(Budistièka mantra) Mulj je ovdje dublji!
Moje telo absorbuje bahno!
Isisava ga veè godinama.
Pretože ono to je bahno.
Zato što to jeste blato.
Jasné, skúsi čokoľvek bahno, sliepky, čokoľvek.
Da, oprobao je sve blato, kokoške, bilo šta.
Na alkohol, morálne bahno, strach, hanbu, absťák.
Алкохола, моралне анемије, страха, срамоте, делиријума...
Kým ich dostanete pod kontrolu, mňa pochovajú pod bahno!
I mene æe uskoro sahraniti u blatu!
Môže zmývať bahno z vysokých štítov a kopcov do nížin.
Može da spere mulj sa visokih planinskih i brdskih vrhova dole u nizije.
Tie obväzy sú úplne čisté. Kde je všetko to bahno?
Od silnog pranja suða i majèinskog stresa.
A tentokrát sa pokús, aby to chutilo čo najmenej ako bahno.
I potrudi se da joj ukus bude malo manje blatnjav.
Takže kedykoľvek som odvtedy pil kávu, tak som vlastne pil horúce bahno.
Zato svaki put kada sam pio tvoju kafu, u stvari sam pio vruæe blato.
Ale bezbožní budú jako rozbúrené more, keď sa nemôže upokojiť, ktorého vody vymietajú bahno a blato.
A bezbožnici su kao more uskolebano, koje se ne može umiriti i voda njegova izmeće nečistoću i blato.
Zrejme boli spôsobené niekým , Ktorý má veľmi nedbalo škriabal kole hrany jediným cieľom odstrániť krusa bahno z nej.
Очигледно је да су изазване неко који је веома непажљиво стругање колу ивице једини, како би се уклонили корицом блато из њега.
Je zrejmé, že bola spôsobená niekým, kto má veľmi nedbalo škriabal kolo hrany jediným cieľom odstrániť stvrdnutý bahno z neho.
Очигледно је да су изазване неко ко је врло неопрезно стругање круг ивице једини у циљу отклањања корицом блато из њега.
Tento potrubný systém sa vypne, takže sa musia presťahovať. A potom sú tu zemetrasenia, a tiež sopečné výbuchy raz za päť rokov, ktoré túto oblasť úplne zničia.
Њихов водовод се гаси, па се места морају померати, а ту су и земљотреси, па вулканске ерупције, отприлике једна на сваких пет година, што у потпуности избрише цело подручје.
Jemné bahno a piesok obsahujú viac vlhkosti než drsný štrk, takže keď zamrznú, rozšíria sa, tlačia štrk von a vytvárajú tieto geometrické tvary.
Meko blato i pesak zadrzavaju vise vlage nego hrapavi sljunak, pa kada se smrznu, jace se sire i potiskuju sljunak napred zbog cega nastaju ovi geometrijski oblici.
Takže, dnes som vám povedal o veľmi zvláštnych a cudzích protobunkách niektoré, ktoré obsahujú hlinu, niektoré, ktoré majú v sebe praveké bahno, niektoré, ktoré majú v sebe väčšinou olej namiesto vody.
Danas sam vam pričao o veoma stranim i čudnim proto ćelijama neke sadrže glinu, neke sadrže primordijalnu supu u sebi, neke sadrže ulje umesto vode u sebi.

 

Podobné vyhľadávania: Bahno - Sopečné Výbuchy -