Preklad "bol ocenený" do srbského jazyka:


  Slovník Slovenský-Srbský

Ocenený - preklad : Bol ocenený - preklad : Bol ocenený - preklad : Bol ocenený - preklad : Bol ocenený - preklad : Bol ocenený - preklad : Ocenený - preklad : Bol ocenený - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Budem naliehavo žiadať, aby bol Raymond Shaw ocenený Medailou Cti.
Hitno æu predložiti da Rejmond Šo bude uknjižen za Orden Èasti.
Želal by som si, aby som bol za to ocenený.
Volio bih da mogu uzeti zasluge za to.
Všetci sú mŕtvy ocenený boxery, Warren.
Svi su ulièni borci, Vorene.
To sa bude nádherne vynímať na jeho hrobe v Arlingtone Tu leží John Rambo, ocenený najväčšou medailou cti,.
Izgledaæe sjajno na njegovom spomeniku u Arlingtonu Ovde leži John Rambo, nagraðen najvišom medaljom èasti.
Stromboli bol hrozný. Bol?
Stromboli je bio užasan!
Bol.)
Bio je pozvan.)
Bol?
Bio je?
Bol.
Јесам.
Bol.
Bio je...
Bol?
Zaista?
Bol.....
Ne.
Bol?
Ima?
Bol.
Pod najjaèom dozom.
Bol?
Bila je prevara?
ktorý bol Aminadábov, ktorý bol Aramov, ktorý bol Ezromov, ktorý bol Fáresov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jakobov,
Sina Aminadavovog, sina Aramovog, sina Esromovog, sina Faresovog, sina Judinog,
ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Jannov, ktorý bol Jozefov,
Sina Matatovog, sina Levijevog, sina Melhijinog, sina Jenejevog, sina Josifovog,
ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Nahúmov, ktorý bol Esliho, ktorý bol Naggeho,
Sina Matatijinog, sina Amosovog, sina Naumovog, sina Eslijinog, sina Nangejevog,
ktorý bol Mahatov, ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Semeiho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdov,
Sina Maatovog, sina Matatijinog, sina Semejinog, sina Josifovog, sina Judinog,
ktorý bol Johannov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho,
Sina Joaninog, sina Risinog, sina Zorovaveljevog, sina Salatiilovog, sina Nirijinog,
ktorý bol Melchiho, ktorý bol Addiho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol Elmodamov, ktorý bol Érov,
Sina Melhijinog, sina Adijinog, sina Kosamovog, sina Irovog,
ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho,
Sina Josijinog, sina Elijezerovog, sina Jorimovog, sina Matatovog, sina Levijevog,
Ktorý bol Simeonov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Elijakimov,
Sina Simeunovog, sina Judinog, sina Josifovog, sina Jonanovog, sina Elijakimovog,
ktorý bol Meleov, ktorý bol Menamov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Nátanov, ktorý bol Dávidov,
Sina Melejinog, sina Mainanovog, sina Matatinog, sina Natanovog, sina Davidovog,
ktorý bol Jesseho, ktorý bol Obédov, ktorý bol Boazov, ktorý bol Salmonov, ktorý bol Názonov,
Sina Jesejevog, sina Ovidovog, sina Voozovog, sina Salmonovog, sina Naasonovog,
ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov,
Sina Kainanovog, sina Arfaksadovog, sina Simovog, sina Nojevog, sina Lamehovog,
ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov,
Sina Matusalovog, sina Enohovog, sina Jaredovog, sina Maleleilovog, sina Kainanovog,
ktorý bol Izákov, ktorý bol Abrahámov, ktorý bol Táreho, ktorý bol Náchorov,
Sina Jakovljevog, sina Isakovog, sina Avraamovog, sina Tarinog, sina Nahorovog,
ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragauho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho,
Sina Seruhovog, sina Ragavovog, sina Falekovog, sina Everovog, sina Salinog,
ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží.
Sina Enosovog, sina Sitovog, sina Adamovog, sina Božijeg.
Bol fotografie kabinet? To bol.
Да ли је на фотографији у влади? То је било .
On bol môj syn. Bol?
Он је био мој син.
Ale bol. Nebol. Ale bol.
Nije.
Bol to profik, bol rychly.
Brz je.
Hmm, on bol muž ktorý bol v..., bol Nemec?
Hm, on je bil tisti iz... je bil Nemec?
Bol... bol to skvelý chalan ktorý bol vždy dôkladný.
Bio je sjajan momak... koji ništa nije radio polovièno...
Bol to on bol? Bol veľmi znepokojený Ja sa zasmial.
Он је био је оно било је био веома забринут Ја се закикота.
Bol som voľný, bol som šťastný.
Bio sam slobodan. Bio sam srećan.
Bol to zradca a bol potrestaný.
On je bio izdajica,i zato je kažnjen.
Bol kapitánom Texas Rangers Bol, človeče.
Bio je kapetan teksaških rendžera.
Dnešok bol skvelý, Chaos bol super.
Mislim, danas je bilo sjajno! Haos je sjajan!
Aky som bol? Aky som bol?
Kakav sam bio?
Kedysi to bol môj priateľ Bol?
Nekada je bio prijatelj. Bio ?
Že bol šikovný keď bol malý.
Oh, sjeèaš se kako je bio sladak dok je bio mali.
Bol som...
Bio sam
Bol sebestačný.
To je bila nezavisnost.

 

Podobné vyhľadávania: Ocenený - Bol - Bol Napísaný - Bol Záujem - Bol Stratený - Bol Zapojený - Bol By Som Rád, - Kde Si Bol, - Bol Tam - Byť Povedal, Aby Bol -