Preklad "zostatok minulých rokov" do slovinského jazyka:


  Slovník Slovenský-Slovinský

Zostatok - preklad : Zostatok - preklad : Rokov - preklad :
Let

Zostatok minulých rokov - preklad : Zostatok - preklad : Zostatok - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Minulých rokov rad investícií do 2000s
Preteklih let serija investicij v letu 2000
Minulých sedem rokov nebolo pre Gruzínsko ľahkých.
Zadnjih sedem let ni bilo enostavnih za Gruzijo.
Reformy minulých rokov pomohli Európe čeliť súčasnej kríze.
Reforme iz zadnjih let so Evropo dobro pripravile na sedanjo gospodarsko in finančno krizo.
Za minulých pár rokov mám niekoľko homosexuálnych aktivít.
V preteklem letu sem zagrešil številna homoseksualna dejanja.
Dnes má pre nás význam skôr nadchádzajúcich päť rokov ako minulých päť rokov.
Pomembnih je naslednjih pet let in ne prejšnjih.
Nižšie nájdete niektoré z Swarovski každoročné vianočné ozdoby z minulých rokov.
V nadaljevanju boste našli nekaj Swarovski letnih božični okraski iz prejšnjih let.
z existujúcej alebo novej základného kapitálu z nerozdeleného zisku minulých rokov.
z obstoječo ali novo osnovnega kapitala iz zadržanih dobičkov.
Narozdiel od minulých rokov, keď bol proces pomalý a sotva viditeľný.
Čisto drugače bo, kot pred leti, ko je bil napredek počasen in skoraj neopazen.
Zvýšený počet prisťahovalcov v minulých rokov prispel k ponuke pracovnej sily.
Zadnja leta je povečano priseljevanje povečalo ponudbo delovne sile.
Spomínam si na diskusie počas niekoľkých minulých rokov o krokoch Bushovej vlády.
Spominjam se razprav v zadnjih nekaj letih o ukrepih Busheve administracije.
V priebehu minulých rokov sa možnosti užitočného využitia nebezpečného odpadu ďalej rozvinuli.
V zadnjih letih so se povečale možnosti za učinkovito uporabo nevarnih odpadkov.
Prípadný zostatok straty sa môže vykázať v súvahe ako nevyrovnaná strata z minulých období a vyrovnať z čistého zisku dosiahnutého v nasledujúcich rokoch.
Vse preostale neto izgube se lahko evidentirajo v bilanci stanja kot izgube, prenesene naprej, in se pokrijejo iz čistega dobička v naslednjih letih.
zostatok
prenos
Prípadný zostatok čistej straty sa môže vykázať v súvahe ako nevyrovnaná strata z minulých období a vyrovnať z čistého zisku dosiahnutého v nasledujúcom roku (rokoch).
Vse preostale neto izgube se lahko evidentirajo v bilanci stanja kot izgube, prenesene naprej, in se pokrijejo iz čistega dobička v naslednjih letih.
Zostatok k. ..
Bilanca na dan ...
Zostatok k ...
Obveznosti
Zostatok k ...
SL
Zostatok k ...
Bilanca na dan ...
A zostatok?
Stanje?
voda zostatok
voda preostanek
Finančný zostatok
Preostanek za financiranje
Počas minulých 15 rokov poskytovanie liečby v závislosti od heroínu zažilo v EÚ rozsiahle zvyšovanie.
V preteklih petnajstih letih se je zagotavljanje zdravljenja zaradi odvisnosti od heroina v Evropski uniji precej povečalo.
Celkový dôraz sa kladie na oslavu minulých úspechov Európy, pričom sa tešíme na ďalších 50 rokov.
Želimo torej počastiti vse, kar je Evropa že dosegla, in si ogledati nove možnosti v naslednjih 50 letih.
Po udalostiach z minulých rokov nie je náhoda, že program rokovaní odráža rastúcu úlohu výmen energie.
Po dogodkih zadnjih nekaj let ni slučaj, da dnevni red pogajanj odraža vse večjo vlogo energetske izmenjave.
Len v krátkosti dodám, že služby ma informovali, že v rýchlosti prešli zápisnice z minulých rokov.
Na kratko bi dodal, da so me službe obvestile, da so na hitro pregledale zapisnike preteklih let.
Zostatok k ... Pasíva
Bilanca na dan ...
Zostatok k ... SK
Bilanca na dan ...
Zostatok k ... Pasíva
Razlika v primerjavi s prejšnjim tednom zaradi transakcij
Je to zostatok.
Ker je to ostanek.
Je to zostatok.
Ostanek je.
Zostatok Po umiestnení vybratej stávky sa Váš herný zostatok zobrazí pri CREDITS.
CREDITS (dobroimetje) ko stavite želeni vložek, je Vaše preostalo igralno dobroimetje prikaže v polju CREDITS.
Toto zhoršenie je čiastočne odrazom menej priaznivého hospodárskeho prostredia a pravdepodobného výpadku neplánovaných príjmov z minulých rokov .
To poslabšanje deloma odraža manj ugodno gospodarsko okolje ter dejstvo , da so verjetno presahnili dodatni prihodki iz zadnjih let .
Poľnohospodárska legislatíva počas minulých šty ridsiatich rokov sústavne narastala a teraz tvorí podstatnú časť práva Európskej únie.
Kmetijska zakonodaja se je zadnjih štirideset let nenehno povečevala in danes predstavlja velik delež celotne zakonodaje EU.
V priebehu minulých rokov sme vytvorili mnoho rôznych nástrojov, z ktorých každý má vlastnú štruktúru a opodstatnenie.
V zadnjih letih smo oblikovali številne instrumente, vsakega s svojo zgradbo in svojimi razlogi.
Funkčné obdobia minulých a
Trajanje mandata ndash nekdanji in
Ak neoverené a dodatočné správy z rokov minulých započítame, k uvedeným 40 rokom je možné pripočítať odhadom nejakých ďalších 5 6 tisíc ďalších rokov.
Če so vključeni v nepreverjene in dodatna poročila iz prejšnjih let, se lahko zgoraj navedeni 40 let pripisati vse druge ocene od 5 do 6000 let.
5.2 Dostupné zostatky budú pri podaní stávok použité v nasledujúcom poradí Viazaný zostatok Bonusový zostatok Zostatok v poukážkach Zostatok Toto poradie bude dodržiavané nezávisle od ďalších podmienok účasti (napr. minimálnych kurzov).
5.2 Razpoložljivo dobroimetje se pri vložkih vplačuje po naslednjem vrstnem redu Vezano dobroimetje Bonusno dobroimetje Dobroimetje bona Dobroimetje To zaporedje velja ne glede na pogoje sodelovanja (npr. minimalna kvota).
Intervaly sa určujú na základe rozdielov medzi skutočnými hodnotami a hodnotami z minulých projekcií za niekoľko posledných rokov .
Ti temeljijo na razlikah med dejanskimi vrednostmi in prejšnjimi projekcijami , ki se pripravljajo že več let .
Intervaly sa určujú na základe rozdielov medzi skutočnými hodnotami a hodnotami z minulých projekcií za obdobie niekoľkých rokov .
Ti temeljijo na razlikah med dejanskimi vrednostmi in prejšnjimi projekcijami , ki se pripravljajo že več let .
Je vrcholne trápne vidieť pred koncom funkčného obdobia v jednej kope na stole prehliadnuté opatrenia z minulých rokov.
Ko gledamo izostanke iz preteklih let, ki so se na koncu tega mandata končno nakopičili na mizi, nas to preprosto spravlja v zadrego.
BALANCE (zostatok) Váš celkový herný zostatok je zobrazený v hornej lište vedľa názvu hry.
BALANCE (dobroimetje) vaše skupno igralno dobroimetje je prikazano v zgornji vrstici ob imenu igre.
BALANCE (zostatok) Váš celkový herný zostatok je zobrazený v hornej lište vedľa názvu hry.
BALANCE(dobroimetje) Vaše skupno igralno dobroimetje je prikazano v zgornji vrstici ob imenu igre.
V súlade s vašimi požiadavkami z minulých rokov sa Rada rozhodla, že nevykoná náhodné všeobecné zníženia vo všetkých okruhoch.
V skladu z vašimi zahtevami iz prejšnjih let Svet ni opravil nikakršnih splošnih znižanj v vseh razdelkih.
Príklady z minulých kurzov zahŕňajú
Primeri preteklih tečajev vključujejo
V minulých častiach ste videli
Prejšnjič...

 

Podobné vyhľadávania: Zostatok - Zostatok Na účte - Počiatočný Zostatok - Zostatok účtu - Zostatok Na Jar - Zostatok Na Bankovom účte - Rokov - Po Mnoho Rokov - Začiatku 90. Rokov - Deväťdesiatych Rokov -