Preklad "strednodobej stratégie" do slovinského jazyka:


  Slovník Slovenský-Slovinský

Strednodobej stratégie - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Spoločnosť BE navrhuje zamerať sa na nasledujúce ciele strednodobej stratégie
Družba BE se namerava v svoji srednjeročni strategiji osredotočiti na naslednje cilje
Komisia sa podujala pripraviť celkové posúdenie potrieb utečencov na účely zavedenia strednodobej globálnej stratégie v tejto oblasti.
Komisija je izvedla celostno oceno potreb beguncev, da bi razvila srednjeročno globalno strategijo.
Na túto situáciu musíme reagovať nielen prostredníctvom stratégie na ukončenie krízy, ale aj prostredníctvom strednodobej stratégie, aby toto desaťročie bolo desaťročím rastu a zamestnanosti.
Na razmere se moramo odzvati, ne le z izhodno strategijo, pač pa s srednjeročno strategijo, da bo to desetletje pomenilo desetletje rasti in zaposlovanja.
STREDNODOBEJ V ROKU 2005
NA VMESNI V LETU 2005
Okrem toho zahŕňa mandát skupiny G20 rozvoj strednodobej celosvetovej stratégie pre oblasť odbornej prípravy prostredníctvom MOP a ďalších medzinárodných organizácií.
Mandat G20 poleg tega vključuje razvoj srednjeročne globalne strategije usposabljanja s strani MOD in drugih mednarodnih organizacij.
V tejto súvislosti si myslím, že prijatie eura by sa nemalo vnímať ako menové riešenie, ale ako súčasť strednodobej rozsiahlej politickej stratégie.
V zvezi s tem na sprejetje evra ne smemo gledati kot na monetarno rešitev, ampak kot na del srednjeročne široke politične strategije.
Vspojení s existujúcimiprocesmi voblastiach sociálneho začlenenia a dôchodkov to prispeje k širšej úvahevo sfére zdravia vrátane verejného zdravia, vperspektíve strednodobej bilancie Lisabonskej stratégie.
Obusklajevanju z obstoječimi postopki socialnega vključevanja in upokojevanja boto prispevalo k širšemu razmisleku na področju zdravstva, vključno z javnimzdravjem, upoštevajočvmesni pregled Lizbonske strategije.
Kokovaspráva, prednesená vlani v novembri ako príspevokk strednodobej revízii lisabonskej stratégie, nástojila na potrebe vytvoriÈ správnu klímu prepodnikateºov, aby sa Európa stala konkurencieschopnej ou.
Kokovo poroãilo, ki je bilo predstavljenoprej nji november kot prispevek k vmesnemu pregledu lizbonske strategije, vztraja na potrebi po ustvarjanju primerne klime, ki bi podjetnikom omogoãila,da poveãajo konkurenãnost Evrope.
Príprava strednodobej bilancie v roku 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Priprava na vmesni pregled v letu 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (rozprava)
Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic Aranžma za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (razprava)
Pred vyvodením ďalších menovo politických záverov v kontexte strednodobej stratégie menovej politiky ECB zameranej na udržiavanie cenovej stability je preto nutné dôkladne preskúmať dodatočné informácie .
Zato je treba podrobno preučiti dodatne informacije , preden bo v okviru srednjeročno usmerjene strategije denarne politike ECB , katere cilj je ohranjati stabilnost cen , mogoče sprejeti nadaljnje zaključke o denarni politiki .
Oznámenie o pláne strednodobej dôchodkovej reformy na jeseň2003
Ukrepi, sprejeti za povečanje prilagodljivosti trga delovne sile
Rozvoj strednodobej a dlhodobej stratégie v oblasti budov je dlhodobým záujmom Výboru pre rozpočet nielen v súvislosti s Parlamentom, ale aj pokiaľ ide o iné inštitúcie.
Odbor za proračun se že dolgo zaskrbljen glede razvoja srednje in dolgoročne izgradnje stavb, ne le kar zadeva Parlament, ampak tudi ostale institucije.
Pokiaľ ide o klímu, v poslednom oznámení o klimatických zmenách sa zdôraznil význam širokej účasti ako základného prvku strednodobej a dlhodobej stratégie. Spolupráca s rozvinutými a najmä
Iz podnebnega vidika je nedavno Sporočilo o podnebnih spremembah opozorilo na pomen široke udeležbe kot bistvenega elementa srednjeročne in
Stanovisko ECB k systému strednodobej finančnej pomoci Dňa 20 .
Mnenje ECB o aranžmaju srednjeročne finančne pomoči Svet ECB je 20 .
To je zároveň dôvodom strednodobej orientácie menovej politiky ECB.
Takšno razumevanje je v središču srednjeročne usmeritve ECB.
Podporujem zvýšenie limitu strednodobej pomoci na 25 miliárd EUR.
Podpiram povečanje omejitve glede srednjeročne pomoči na 25 milijard EUR.
Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (
Ustanovitev aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (
Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov
Ustanovitev aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic
Rozpočtová disciplína zahŕňa taktiež stálu analýzu strednodobej rozpočtovej situácie.
Proračunska disciplina vključuje tudi neprekinjeno preverjanje srednjeročnega proračunskega stanja.
Zároveň je potrebné dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti fiškálnej štrukturálnej reformy , ktorá je súčasťou komplexnej strednodobej stratégie zameranej na posilnenie ekonomických stimulov a zlepšenie stavu systémov sociálneho zabezpečenia .
Večji napredek je treba doseči tudi pri fiskalnih strukturnih reformah v okviru celovite srednjeročne strategije za izboljšanje gospodarskih spodbud in večjo vzdržnost sistemov socialnega varstva .
Jednotlivé krajiny si tiež v rámci komplexnej strednodobej stratégie musia zlepšiť daňovú a výdavkovú politiku , aby zvýšili dôveru v udržateľné rozpočtové prostredie , ktoré podporuje hospodársky rast a zamestnanosť .
Poleg tega morajo izboljšati svojo davčno in izdatkovno politiko v okviru celovite srednjeročne strategije in tako okrepiti zaupanje v vzdržno ter rasti in zaposlovanju prijazno fiskalno politiko .
Pred vyvodením ďalších menovopolitických záverov v kontexte strednodobej stratégie menovej politiky ECB zameranej na udržiavanie cenovej stability je preto i naďalej potrebné získať viac informácií a vyhodnotiť nové údaje .
Zaradi tega je treba zbrati dodatne informacije in proučiti nove podatke , preden je mogoče sprejeti nadaljnje zaključke o denarni politiki v okviru srednjeročno usmerjene strategije denarne politike ECB , katere cilj je ohranjati stabilnost cen .
V kontexte strednodobej bilancie štrukturálnych fondov bude do konca marca 2004 pridelenýchdodatočných 8 miliárd eur pochádzajúcich z výkonnej rezervy na úspešné programy v rámcipriorít Lisabonskej stratégie (najmä širokopásmové infraštruktúry).
V skladu s prednostnimi nalogami Lizbonske strategije bo v okviru vmesnega pregleda strukturnegasklada uspešnim programom (zlasti širokopasovni infrastrukturi) pred koncem marca 2004dodeljenih dodatnih 8 milijard evrov iz rezerve na podlagi doseženih rezultatov.
Pokročiť v príprave strednodobej rozvojovej stratégie a plánu prepojeného so sektorovými stratégiami, ktorý berie do úvahy zmiernenie chudoby a je zosúladený so strednodobým rámcom výdavkov a programom verejných investícií.
Pospešiti oblikovanje srednjeročne razvojne strategije in načrta, povezanega s sektorskimi strategijami, ki upoštevajo zmanjševanje revščine in so skladne s srednjeročnim okvirom izdatkov in programom javnih naložb.
(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, pri vymedzení strednodobej stratégie bude Únia musieť zohľadniť účinky hospodárskej krízy, ktorá v súčasnosti postihuje túto, ako aj iné časti sveta, a, samozrejme, nedostatky, ktoré viedli k skromným výsledkom predchádzajúcej lisabonskej stratégie z roku 2000.
(IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, pri opredeljevanju srednjeročne strategije bo morala Unija upoštevati učinke gospodarske krize, ki danes kaznuje ta del sveta in tudi druge dele , in seveda hibe, ki so povzročile skromne rezultate predhodne strategije, lizbonske strategije iz leta 2000.
Vzhľadom na vysokú mieru neistoty je pred vyvodením ďalších menovopolitických záverov v kontexte strednodobej stratégie menovej politiky ECB zameranej na udržiavanie cenovej stability potrebné získať viac informácií a vyhodnotiť nové údaje .
Glede na visoko stopnjo negotovosti je primerno zbrati dodatne informacije in proučiti nove podatke , preden sprejmemo nadaljnje odločitve o denarni politiki v okviru srednjeročno usmerjene strategije denarne politike ECB , katere cilj je zagotoviti stabilnost cen . Svet ECB bo zato zelo natančno spremljal vsa gibanja .
Európska a medzinárodná odozva sa musí týkať krátkodobej, strednodobej a dlhodobej perspektívy.
Evropski in mednarodni odgovor morata obravnavati kratki, srednji in dolgi rok.
Významný míľnik strednodobej stratégie ECB v štatistickej oblasti sa dosiahol v júni 2007, keď bola uverejnená prvá spoločná publikácia ECB a Eurostatu obsahujúca súbor integrovaných štvrťročných nefinančných a finančných účtov eurozóny v sektorovom členení.
, tj. odstotek časa, v katerem so udele rabljala sistem BPRČ Deutsche Bundesbank. Ko je novembra 2007 začel delovati sistem TARGET2, so Ciper, Latvija, Litva in Malta začeli izvajati operacije na njegovi enotni skupni platformi (ESP).
V decembri som sa zúčastnil na vynikajúcej konferencii Komisie o strednodobej revízii rozpočtu.
Udeležil sem se odlične konference Komisije v decembru o vmesnem pregledu proračuna.
Tieto programy obsahujú prognózy týkajúce sa strednodobej a dlhodobej situácie jednotlivých členských štátov.
Ti programi napovedujejo srednjeročna in dolgoročna stališča različnih držav članic.
decembra 1998 o plnení niektorých úloh ECB pri poskytovaní strednodobej finančnej pomoci platobným bilanciám
decembra 1998 o opravljanju nekaterih nalog ECB v zvezi z zagotavljanjem srednjeročne finančne pomoči za plačilne
Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov Finančná pomoc pre členské štáty (
Aranžma za zagotavljanje finančne podpore plačilnim bilancam držav članic (
vyhlásenia Rady a Komisie o systéme strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov.
izjavah Sveta in Komisije o aranžmaju za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic.
júna 1988 o zavedení jednotného systému strednodobej finančnej pomoci na podporu platobných bilancií členských štátov .
junija 1988 o ustanovitvi enotnega aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic .
Menová analýza podporuje nevyhnutnosť strednodobej orientácie menovej politiky v čase prebiehajúcich turbulencií na finančných trhoch .
Denarna analiza je dodatno podprla obstoječo srednjeročno usmerjenost denarne politike , ki je glede na sedanje finančne pretrese nujna .
Systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov Finančná pomoc pre členské štáty (rozprava)
Aranžma za zagotavljanje finančne podpore plačilnim bilancam držav članic Finančna pomoč državam članicam (razprava)
Posilnenie mechanizmu strednodobej pomoci taktiež uľahčí členským štátom získať potrebné prostriedky od medzinárodných finančných inštitúcií.
Okrepitev mehanizma srednjeročne pomoči bo državam članicam tudi olajšalo pridobivanje potrebnih sredstev pri mednarodnih finančnih institucijah.
Ak slová niečo znamenajú, musíme predovšetkým rozmýšľať v strednodobej perspektíve, globálne a za hranicami nacionalizmu.
Če besede kaj pomenijo, moramo predvsem razmišljati srednjeročno, globalno in dlje od nacionalizma.
Pokračovať v implementácii Európskej charty malých a stredných podnikov (MSP) a strednodobej stratégii pre MSP.
Še naprej izvajati Evropsko listino za mala in srednja podjetja in srednjeročno strategijo za MSP.
Máte úspešné forex obchodnej stratégie alebo stratégie?
Ali imate uspešen forex strategijo ali strategije trgovanja?
V rámci menovej politiky budú prijaté všetky opatrenia nevyhnutné na zachovanie strednodobej cenovej stability v eurozóne .
Denarna politika bo storila vse , kar je potrebno , da bi srednjeročno ohranila stabilnost cen v euroobmočju .
V rámci menovej politiky budú prijaté všetky potrebné opatrenia na zachovanie strednodobej cenovej stability v eurozóne .
Denarna politika bo storila vse , kar je potrebno , da bi v srednjeročnem obdobju ohranila cenovno stabilnost v euroobmočju .
národné stratégie a politiky a stratégie apolitiky EÚ
mednarodno sodelovanje in geopolitikoponudbe,
STRATÉGIE SPOLUPRÁCE
STRATEGIJE SODELOVANJA

 

Podobné vyhľadávania: Stratégie - Firemnej Stratégie - Investičnej Stratégie - Predajné Stratégie - Inovačnej Stratégie - Obchodnej Stratégie - Hľadanie Stratégie - Vyhľadávanie Stratégie - Reklamnej Stratégie - Budúcej Stratégie -