Preklad "namiesto zisku" do slovinského jazyka:


  Slovník Slovenský-Slovinský

Namiesto - preklad : Namiesto zisku - preklad : Zisku - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Oslobodené spoločnosti neplatia daň zo zisku, ale namiesto toho platia pevnú ročnú daň 225 300 GPB.
Izvzeta podjetja ne plačujejo davka na dobiček, ampak določen letni davek v višini od 225 GBP do 300 GBP.
Namiesto toho je táto správa premárnenou príležitosťou, kde sa zdravie pacientov používa ako komodita na dosiahnutie zisku.
Gre za zamujeno priložnost, saj se zdravje bolnikov uporablja kot dobrina za pridobivanje dobička.
Luk riadenie zisku bola znížená s obvyklým placchetina zvárané rúry, meria vonkajšie rohy má šírku 50 mm namiesto normálne 20 mm.
Lok, krmiljenje dobiček se je zmanjšala z običajnimi placchetina z varjene cevi, merjena na zunanji koti je širine 50 mm namesto običajnih 20 mm.
rozdeleného zisku .
razdeljeni dobi ek .
Na zisku.
Od dobička.
Súdny dvor zisku.
Sodišče dejanjem.
podielu na zisku.
razdelitev dobička.
Do zisku sa počíta iba pomerná časť hrubého zisku, čím skôr mužstvo hráča predá, tým väčšia časť zisku sa započíta.
Dobiček vključuje le sorazmerni del bruto dobička prej ekipa proda igralca, večji del dobička je vključen.
Prispievajú k tvorbe zisku.
Prispevajo k ustvarjanju dobička.
Nie, zisku je veľa.
Ne, profiti so obilni.
neefektívna časť zisku alebo straty nástroja hedgingu je vykazovaná v zisku alebo strate.
neuspešni del dobička ali izgube pri inštrumentu za varovanje pred tveganjem se tudi pripozna v poslovnem izidu.
Hodnotenie ukazovateľov tvorby dynamiky zisku.
Ocena kazalcev oblikovanja dinamike dobička.
Nové spôsoby dosahovanie trvalého zisku
Novi načini za doseganje trajnih koristi
Dividendy sa vyplácajú zo zisku.
Dividende so izplačane iz dobička.
rozdeleného zisku v zmysle smernice.
torej distribuiranega dobička v smislu Direktive.
Drogy mám čisto kvôli zisku.
Droga je zgolj za kovanje dobička.
Rozpätie zisku pred zdanením straty
Dobiček pred davkom stopnja izgube
namiesto
namesto
Namiesto...?
Tocno tako!
namiesto
namesto
namiesto
Strani 144 155, Priloga IV, tabela II.2 Finančne storitve  Posebne obveze (drugi del) , naslov
namiesto
besedilo (b)
Namiesto
namesto
namiesto
Podšt.
Namiesto
namesto
Namiesto
Besedilo
namiesto
besedilo Potrdilo iz odstavka 1 potrjuje, da je imetniku najpozneje od tega datuma dovoljeno uporabljati poklicni naziv arhitekta.
namiesto
besedilo
namiesto
Člen 18
Namiesto
Namesto
namiesto
namesto
t.zn. namiesto to značí , h.uv. namiesto hore uvedený , m.i. namiesto mimo iného , Spp namiesto S priateľským pozdravom a tak ďalej,
t.j. namesto to je , zg. nav. namesto zgoraj navedeno , idr. namesto in drugo , LP namesto Lep pozdrav in tako naprej,
NN namiesto návrh nákladov , PP namiesto polpenzia , DI namiesto dvojlôžková izba a tak ďalej,
PS namesto Predračun stroškov , POL namesto polpenzion , DS namesto dvoposteljna soba in tako naprej,
To všetko vedie k zníženiu zisku.
Vse to gre na zmanjšanje dobička.
Istého zisku, ale žiadna zo strán
Iste dobičke, vendar nobeno od strani
1.3 Preinvestovanie zisku na podporu rozvoja
1.3 Podpora razvoju z vlaganjem dobička
upustí od zdanenia takéhoto zisku, alebo
vzdrži obdavčenja tega dobička ali,
Zostatková cena po odčítaní zisku (c)
Knjižna vrednost prihodki (c)
Podobne tiež, bez rastu alebo zisku.
Drugače rečeno, Brez prihoda in odhoda.
Už mám plné zuby nízkeho zisku.
Počasi sem sita tega minimalnega zaslužka.
Táto operácia ale nepovedie k zisku.
Vendar ta operacija ne bo prinesla dobička.
Neoslobodené s príjmom (r. p. zisku)
Neizvzete z dohodkom (razčlenitev po dobičku)
Tvrdenie o zisku sa preto zamietlo.
Zato se je ta trditev o dobičku zavrnila.
Odmena vo forme podielu na zisku
Nadomestilo, sorazmerno z dobičkom
IT predstavuje pozitívny rozdiel medzi skutočným, aktuálnym odpočtom zo zisku a podmienenou výdavkovou platbou vypočítanou zo zisku.
IO predstavlja pozitivno razliko med dejanskim, tekočim odbitkom na dobičku in plačilom pogojnih stroškov, izračunanega iz dobička.

 

Podobné vyhľadávania: Namiesto Toho - Namiesto - Podiely Na Zisku - Bez Zisku - Zo Zisku - Rozdelenie Zisku - Vývoj Zisku -