Preklad "Dôchodkový systém verejného" do slovinského jazyka:


  Slovník Slovenský-Slovinský

Systém - preklad : Systém - preklad : Dôchodkový - preklad : Systém - preklad : Systém - preklad : Dôchodkový systém verejného - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Starobný zamestnanecký dôchodkový systém.
Sistem starostnih pokojnin za zaposlene.
Dôchodkový systém je systém založený na solidarite generácií.
Pokojninski sistem je sistem, ki temelji na solidarnosti med generacijami.
Doplnkový dôchodkový systém sa financuje z príspevkov.
Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja se financira s prispevki.
Súkromný dôchodkový systém a súkromné penzijné fondy
Nemčija
Nový dôchodkový systém spočíva na dvoch hlavných pilieroch
Novi pokojninski sistem temelji na dveh glavnih stebrih
Národný systém poistenia a dôchodkový systém vníma ako systém zamestnaneckého, a nie sociálneho poistenia.
Na nacionalni sistem pokojninskega zavarovanja gleda bolj kot na sistem poklicnega in ne socialnega zavarovanja.
Vďaka tomuto rámcu je dôchodkový systém bezpečnejší, pretože garantuje solventnosť.
Zaradi FTK, ki jamči za plačilno sposobnost, je pokojninski sistem varnejši.
Dôchodkový systém založený na príjme sa opiera o určité zákony.
Pokojninski sistem temelji na določenem številu zakonov.
Okrem toho jestvuje vprípade zamestnancov povinný doplnkový dôchodkový systém (ATP).
Na splošno velja, da prostovoljni zavarovanci sami plačajo polovico prispevkov.
Maďarský dôchodkový systém ustanovuje minimálny dôchodok až do roku 2009.
V madžarskem pokojninskem sistemu je do leta 2009 določena minimalna pokojnina.
Zákonný dôchodkový systém vo Fínsku tvoria dôchodky závislé odpríjmu aštátne dôchodky.
financirajo z delodajalčevimi in delavčevimi prispevki za brezposelnost, s prispevki članov skladov za brezposelnost in iz javnih skladov.
Vdôsledku reformy dôchodkov bol nedávno zavedený takmer povinný kapitalizačný dôchodkový systém.
Zaradi pokojninske reforme je bil nedavno uveljavljen tako rekoč obvezen pokojninski sistem, ki se v celoti financira s kapitalskimi vlaganji.
Sociálny dôchodkový systém spravujú Útvary sociálneho zabezpečenia Ministerstva práce sociálneho zabezpečenia.
Sistem izplačevanja dodatka za nezmožnost za delo zaradi težke motorične invalidnosti upravlja Služba za oskrbo in rehabilitacijo invalidnih oseb, ki spada pod okrilje Oddelka za delo Ministrstva za delo in socialno varnost.
Viaceré krajiny prehodnocujú svoje systémy a snažia sa posilniť štátny dôchodkový systém.
Veliko držav pregleduje svoje sisteme in si prizadeva okrepiti državni pokojninski sistem.
Znárodnil sa súkromný dôchodkový systém prostredníctvom otvoreného vydierania, presne ako v Bolívii.
Nacionalizacija zasebnega pokojninskega sistema z odkrito zlorabo položaja, prav tako kot v Boliviji.
Na zníženie chudoby a obmedzenie vylúčenia je potrebné vytvoriť moderný systém sociálneho zabezpečenia a moderný dôchodkový systém.
Sodobni sistemi socialne varnosti in pokojninski sistemi so potrebni, da bi se zmanjšala revščina in izključenost.
Systém verejného obstarávania zaznamenal ďalšiu aproximáciu.
Pozitiven napredek je bil tudi na področju letalstva, tudi glede regionalnega sodelovanja.
Elektronický systém verejného obstarávania (www.e licitatie.ro)
Elektronski sistem javnih naročil (www.e licitatie.ro)
Elektronický systém verejného obstarávania www.e licitatie.ro
siri
Grécky dôchodkový systém potrebuje reformu nielen z dôvodov primeranosti, ale aj z dôvodov stability.
Grški pokojninski sistem je treba spremeniti, da bo primernejši in bolj trajnosten.
Podľa môjho názoru je priebežne financovaný dôchodkový systém z ekonomického hľadiska najprijateľnejší a najudržateľnejší.
Po mojem mnenju je sistem financiranja iz tekočih prispevkov v gospodarskem smislu najbolj smiseln in vzdržen sistem.
Podľa môjho názoru je priebežne financovaný dôchodkový systém z ekonomického hľadiska najprijateľnejší a najudržateľnejší.
Po mojem mnenju je sistem financiranja iz tekočih prispevkov najbolj gospodarsko razumen in vzdržen sistem.
Dôchodkový fond Európskeho parlamentu je dobrovoľný dôchodkový fond.
Pokojninski sklad Evropskega parlamenta je prostovoljni pokojninski sklad.
Dôchodkový prídavok
Drugi dodatki
Priebežne financovaný dôchodkový systém nesmie byť za žiadnych okolností nahradený dôchodkovými systémami s kapitálovým financovaním.
Sistem financiranja iz tekočih prispevkov ne sme pod nobenim pogojem nadomeščen s kapitalsko financiranimi sistemi.
Holandské úrady sa snažia pozdvihnúť dôveru vo svoj dôchodkový systém zavedením nového rámca finančného hodnotenia FTK.
Nizozemski organi so izredno povečali zaupanje v pokojninski sistem z uvedbo novega Okvira finančne ocene (Financial Assessment Framework FTK).
Napríklad sociálne zabezpečenie, dôchodkový, zdravotnícky alebo vzdelávací systém sa financujú na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
Te naloge so razvrščene po šestih širokih skupinah porabe (znanih kot razdelki ) in po 31 različnih področjih.
Napríklad sociálne zabezpečenie, dôchodkový, zdravotnícky alebo vzdelávací systém sa nancujú na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.
Nacionalne soci alno varstvene, pokojninske, zdravstvene in izobraževalne sisteme na primer plačujejo nacionalne, regionalne ali lokalne vlade.
Pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku bude zvyšovať tlak na dôchodkový systém a systém zdravotnej starostlivosti , čo môže mať ďalekosiahle hospodárske dôsledky .
Zmanjšanje števila delovno sposobnega prebivalstva bo še dodatno obremenilo sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja , kar ima lahko številne gospodarske posledice .
ak je dôchodkový systém definovaný ako dávkový systém, zmeny v náraste dávok riadiaceho pracovníka v rámci tohto systému počas príslušného finančného roku
če gre za pokojninski načrt z vnaprej opredeljenimi koristmi, v zadevnem poslovnem letu na novo pridobljene pravice direktorja do pokojnine iz pokojninskega načrta
Normálny dôchodkový vek
Običajna upokojitvena starost
Doplnkový dôchodkový prídavok
Otroški dodatek
Ďalej udržateľným spôsobom vytvárať a konsolidovať systém verejného zdravotníctva.
Aktivno sodelovanje pri delu sekretariata sporazuma iz Agadirja.
Systém dôchodkového zabezpečenia pre členov Výkonnej rady je opísaný v poznámkach k účtovným pravidlám v časti Dôchodkový
Lorenzo Bini Smaghi (član odbora) Otmar Issing (član odbora do maja 2006) Jürgen Stark (član odbora od junija 2006)
podpredseda Komisie. Nárok na dôchodok a dôchodkový systém predstavuje samozrejme jednu z najzložitejších otázok v celej Európe.
podpredsednik Komisije. Pravice v zvezi s pokojnino in pokojninski sistem sta eni od najbolj zapletenih stvari v vsej Evropi.
Súčasný dôchodkový systém zamestnancov sektora IEG podlieha výnimočnému režimu, ktorý sa líši od všeobecného režimu sociálneho zabezpečenia.
Sedanji pokojninski sistem panoge IEG tvori poseben sistem, ki se razlikuje od splošnega režima socialnega zavarovanja.
Základný dôchodok, dôchodkový prídavok adoplnkový dôchodkový prídavok sa vymerajú podľa ostatných príjmov.
Osnovna pokojnina, dodatek k pokojnini in dopolnilni dodatek k pokojnini se izračunajo na podlagi drugih prihodkov.
Základný dôchodok, dôchodkový prídavok adoplnkový dôchodkový prídavok sa vymerajú podľa iných príjmov.
Vsak prejemnik starostne pokojnine, katerega letni prihodki ne presegajo določene zgornje meje, ima poleg osnovne pokojnine pravico do dodatka.
ECB zrevidovala svoj dôchodkový systém pre zamestnancov s cieľom zabezpečiť jeho dlhodobú finančnú stabilitu a riadne finančné riadenie .
ECB je revidirala svoj pokojninski načrt za zaposlene , da bi zagotovila njegovo dolgoročno finančno vzdržnost in zdravo finančno upravljanje načrta .
Súčasná hospodárska situácia zvýrazňuje potrebu zaistiť, aby sa na pracovníkov, ktorí sú určitý čas nezamestnaní, vzťahoval dôchodkový systém.
Glede na trenutne gospodarske obete je treba nujno poskrbeti, da so delavci, ki so občasno brezposelni, vključeni v pokojninski sistem.
Nový dôchodkový systém zavedený Európskou komisiou 1. mája 2004 nie je odôvodnený ani vo svetle zásady rovnosti zaobchádzania.
Novi pokojninski sistem, ki ga je uvedla Komisija s 1. majem 2004, ni v skladu niti z načelom enakega obravnavanja.
Štátny dôchodkový príspevok (Pension Credit)
Ta dodatek se lahko prišteje k drugim dajatvam.
Dosiahol a povinný dôchodkový vek
Dopolnjena predpisana starost za upokojitev
Komisia konštatuje, že súčasný dôchodkový systém zamestnancov odvetvia IEG predstavuje bariéru pre vstup na francúzske trhy s elektrickou energiou a plynom.
Komisija ugotavlja, da sedanji pokojninski sistem panoge podjetij IEG v bistvu ustvarja pregrado na vstopu francoskih trgov električne energije in plina.
Jedným z príkladov riešení vyvinutých na základe verejného obstarávania je navigačný systém GPS.
Eden od primerov rešitev, razvitih na podlagi javnih naročil, je navigacijski sistem GPS.

 

Podobné vyhľadávania: Dôchodkový Fond - Verejného Obstarávania - Verejného Zdravia - Riadenie Verejného Obstarávania - Verejného Obstarávania Mestom - Verejného činiteľa - Korporácie Verejného Práva - Politika Verejného Obstarávania - Systém - Operačný Systém -