Preklad "kapacita rybolovu" do rumunčiny:


  Slovník Slovenský-Rumunský

Kapacita - preklad : Kapacita - preklad : Kapacita rybolovu - preklad : Kapacita - preklad : Kapacita - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Napriek obmedzeniam režimu vstup výstup skutočná kapacita rybolovu stále rastie.
În poda restriciilor introduse de regimul de intrare ieșire, capacitatea efectivă de pescuit a continuat să crească.
Hlavnou príčinou nadmerného rybolovu je nadmerná kapacita európskej rybolovnej flotily.
Cauza principală a acestei exploatări excesive este legată de supracapacitatea flotei comunitare de pescuit.
Táto kapacita zodpovedajúca licencii a prípadne aj oprávneniam na rybolov pre príslušné oblasti rybolovu sa nemôže nahradiť.
Capacitatea ce corespunde permisului şi, acolo unde este cazul, autorizaţiilor de pescuit pentru zonele piscicole vizate, nu poate fi înlocuită.
Kapacita
Capacitate
Kapacita
Capacitate
Kapacita
Capacitatea
Kapacita
promovarea de coduri de conduită, orientări, bune practici și sau standarde voluntare, în consultare cu comunitățile indigene și locale și cu părțile interesate relevante
Kapacita
Capacitate electrică
Kapacita letiska
Capacitatea aeroportului
b) kapacita
(b) capacitatea
Základná kapacita
Capacitate de bază
Kapacita (TM)
T a apei la suprafață ( C)
Rezervovaná kapacita
Potențialul de producție contractată (capacitate)
Využiteľná kapacita
Capacitate utilizabilă
kapacita nádoby
volumul recipientului
Mala by sa však posilniť vedecká analýza a výskumná kapacita na lepšie posúdenie stavu ochrany populácie a stanovenie udržateľnej úrovne rybolovu.
Există vreun motiv pentru ca dimensiunea externă a PCP să fie guvernată de obiective diferite?
Nadmerná kapacita flotily Spoločenstva je totiž jednou z najvýraznejších príčin nadmerného rybolovu. Na zdroje, ktoré sú k dispozícii, je príliš veľa lodí.
Gestionarea prin efort de pescuit prezintă avantajul de a putea reduce totodată activitatea vaselor care nu vizează direct speciile în cauză, dar care capturează mari cantităţi ca şi capturi colaterale.
Kapacita rybolovu by sa mala upraviť podľa úrovne zdrojov, teda úrovne, ktorá sa stanovuje v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami.
Capacitatea de pescuit ar trebui să fie adaptată la nivelul resurselor, nivel care este stabilit conform ultimelor informaţii ştiinţifice şi opiniilor experţilor.
Japonská výrobná kapacita
Capacitatea de producţie japoneză
b) Výrobná kapacita
b) Capacitatea de producţie
kapacita skladovacích priestorov,
capacitatea echipamentelor destinate stocării
Kapacita (maximálne množstvo)
Numărul de înmatriculare
Kapacita (maximálne množstvo)
Numărul de înregistrare
dynamická kapacita energie,
capacitatea de energie dinamică
Aká veľká kapacita?
Ce capacitate?
Garantovaná kapacita 27
Capacitate instalată 27
Využiteľná kapacita 29
Capacitate utilizabilă 29
Kapacita (v tonách)
Capacitatea (tone)
kapacita kódu SI
capacitatea codului SI
kapacita mapy pokrytia.
capacitatea hărții acoperirii.
Výrobná kapacita (index)
Capacitatea de producție (indice)
Zmrazovacia kapacita na 24 hodín (v tonách) Kapacita skladovacích priestorov Počet
Capacitatea de congelare în 24 de ore (în tone) Capacitatea calelor Numărul
Garantovaná kapacita garantovaná merná kapacita zariadení zabudovaných v maďarských elektrárňach v MW.
Capacitate instalată capacitatea nominală garantată a unităților instalate în centralele din Ungaria, exprimată în MW.
c) navrhovaná kapacita skládky
(c) capacitatea propusă pentru amplasamentul de evacuare a deşeurilor
Kapacita a využitie kapacity
Capacitatea de producţie şi utilizarea ei

 

Podobné vyhľadávania: Rybolovu - Kapacita - Výrobná Kapacita - Skladovacia Kapacita - Celková Kapacita - Kapacita Pamäte - Kapacita Skladu - Tepelná Kapacita - Kapacita Nádrže - Absorpčná Kapacita -