Preklad "elektrický napájací systém" do rumunčiny:


  Slovník Slovenský-Rumunský

Elektricky - preklad : Systém - preklad : Systém - preklad : Systém - preklad : Elektrický napájací systém - preklad : Elektrický napájací systém - preklad : Elektrický - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Osvetľovacie zariadenie a elektrický systém (f)
echipament de iluminat și sistem electric (f)
Takmer okamžite uplatniteľné palubný napájací zdroj alebo elektrický prevádzku plavidla, ktorá slúži tiež dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.
Aproape imediat aplicabile alimentare la bordul navei sau electrică de funcționare a navei, care servește, de asemenea, un rol important în protecția mediului.
Pomocný elektrický alebo elektrohydraulický riadiaci systém pre hlavný elektrický alebo elektrohydraulický riadiaci systém môže byť napojený na jeden z obvodov zásobujúcich tento hlavný riadiaci systém.
Un sistem de cârmă electric sau electrohidraulic auxiliar asociat cu un sistem de cârmă electric sau electrohidraulic principal poate fi conectat la una din liniile care alimentează respectivul sistem principal.
Hlavný motor a elektrický systém bol sčasti pod vodou.
Principalul motor şi sistemul electric au fost parţial sub apă.
Napríklad? Na palubách B a C odišiel náhradný elektrický systém.
Nu se vede pe puntea B si C, generatorul de rezervă e ars...
interný napájací zdroj
IPS Protocol de încercare a surselor de alimentare interne
Tento dráždi elektrický systém a môže spôsobiť fibrilácie komôr a náhlej smrti.
Acest lucru îi irită sistemul electric si poate provoca fibrilaţie ventriculară şi moarte subită.
Napájací Schopnosť 30000 kusov mesačne
Capacitatea de alimentare 30000 bucăți pe lună
externý napájací zdroj (EPS) Energy Star
EPS Metoda ENERGY STAR de încercare a surselor de alimentare externe
Palubný napájací zdroj a riadiace systémy
Rețeaua de alimentare cu curent electric și sistemele de control de la bord
Je elektrický.
E electric.
Je elektrický.
e de natură electrică.
Elektrický odpor
Rezistență electrică
Elektrický štartér
Demaror electric
elektrický kábel.
un cablu electric.
Elektrický šok
Șoc electric
elektrický rušeň
Locomotivă electrică
To nemá žiadny napájací bielenie alebo morenie.
Nu are nici o putere de albire sau decapare.
CA Elektrický plot?
Vreau sa fac un gard electric.
Rezervný elektrický generátor
Instalarea unui generator electric de rezervă
elektrický posunovací rušeň
Locomotivă electrică de manevră
Elektrický výkon MWe
Capacitatea de generare a energiei electrice MWe
Potom pripojte napájací kábel a žltý ethernetový kábel.
Apoi conectați la curent. La final, cablul galben de rețea.
Ďalej tvoríme veľmi jednoduchý elektrický motor. Ďalej tvoríme veľmi jednoduchý elektrický motor.
Ceea ce facem noi, e să facem un motor electric foarte simplu
EURO 2 pin napájací kábel pre audio RTV zariadenia.
De înaltă calitate de cupru core cablu de alimentare EURO 2 pini.
Malinová PI nula, a USB hub externý napájací zdroj.
Raspberry PI Zero, şi hub USB cu alimentator extern.
Detail zabudovania elektrický pohon
Detaliu de montaj acţionare electrică
Elektrický kábel skus zranenia
Electric cablul de muscatura prejudiciului
Elektrický a elektronický priemysel
Industria electrotehnică și electronică
Elektrický náboj Motocykel motora
Motociclete electrice Hub Motor
Vozidlá na elektrický pohon
Punți, de tipul celor cu carcasă integrală rigidă, cu o coroană sau o coroană dințată de demaror cu diametrul de maximum 205 mm
Vozidlá na elektrický pohon
Cu o greutate în sarcină maximă de peste 20 t
Množstvo elektriny, elektrický náboj
Cantitate de electricitate, sarcină electrică
Ale čo je elektrický odpor?
Ce este rezistența electrică?
84 Elektrický Prúd. Jednoduché Vysvetlenie.
84 Curentul Electric. o Explicație Simplă.
Termálny, elektrický, slnečný, alebo poleptanie
Termic, electric, solar, sau chimice arsuri
Au, cítil som elektrický šok.
Oh, am simţit ca un curent electric.
Zlomil si zápästie ... Elektrický výboj?
Şia rupt mâna... O descărcare electrică?
Výlučne elektrický áno nie (1)
Pur electric da nu (1)
Elektrický systém Aj túto dôležitú súčasť bol úplne prepracovaný, zbavujú všetky odkazy, ktoré sú nadbytočné a zdvojnásobenie v plnom rozsahu.
Sistem electric De asemenea, această componentă importantă a fost refăcut complet, lipsindu l de orice link uri inutile şi dublarea l în întregime.
Skôr ako budete pokračovať, odporúča sa pripojiť k počítaču napájací adaptér.
Este recomandat să conectați calculatorul la alimentare înainte de a continua.
Napájací zdroj LCM 40 pre LED diódy s viacúrovňovým výstupným prúdom
Alimentator pentru diode LED cu curent de ieşire în trepte LCM 40
Pripojené k jednej alebo viacerých dodávok Spínaný napájací napätím asi 13 .
Conectat la sursa de una sau mai multe putere de comutare cu o tensiune de aproximativ 13 .
Pripojte napájací kábel konektor Výkon medzi CM LM a modulu demo
Conectați cablul de alimentare conector Putere între CM LM și demo modulul
Systém Volvo dynamické riadenie spája hydrauliku a elektrický motor, čím zabezpečuje až 85 percent úsilia potrebného na riadenie pri nízkych rýchlostiach.
Direcţia dinamică Volvo îmbină direcţia hidraulică şi un motor electric, furnizând până la 85 de procente din efortul necesar pentru virare la viteze mici.

 

Podobné vyhľadávania: Elektrický Systém - Napájací Zdroj - Napájací Kábel - Napájací Výkon - Napájací Konektor - Napájací Adaptér - Napájací Frekvencie - Elektricky - Elektrický Motor - Elektrický Generátor -