Preklad "zámok volantu" do portugalčiny:


  Slovník Slovenský-Portugalský

Zámok - preklad : Zámok - preklad : Zámok volantu - preklad : Zámok - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Výška volantu sa môže nastaviť až o 90 mm a uhol volantu možno meniť v rozsahu 28 stupňov.
Graças à regulação na coluna de direcção, a altura do volante pode ser ajustada até 90 mm e o ângulo em 28 graus.
Zámok
Bloquear
Zámok?
O castelo?
Zámok.
As chaves.
Obliehaný zámok
Castelo Beleaguered
Prepnúť zámok
Comutar o Bloqueio
Nenávistné zámok.
A mansão de ódio.
Rozbil zámok.
Partiu a porta.
Vypáčime zámok!
Vamos. Não.
MAMIČKIN ZÁMOK
Adaptação PT PT Calu1023
Zámok som sa.
Fecho me para cima.
Zámok ma niekde.
Me trancar em em algum lugar.
Je to zámok.
É um verdadeiro palácio.
Tam žiadny zámok.
Não tem tranca!
Nie, myslím zámok.
Vês? Não, digo trancar a...
Nevylomil som zámok.
Não arrombei nada.
Niekto vymenil zámok.
Alguém mudou o cilindro.
pôsobením na pozíciu vodiča napr. zmenou polohy sedadla alebo volantu
por acção sobre a posição do condutor, por exemplo, o posicionamento do banco ou do volante,
Zámok Lednice obrázky, fotky a informácie o Zámok Lednice (Lednicko valtický Areál)
Jardins do Castelo de Lednice imagens, fotos, factos e informações de Jardins do Castelo de Lednice (Lednice Valtice Paisagem Cultural)
zámok Web page address
teclado de código Web page address
Chubby zámok na dverách.
Chubb bloqueio para a porta.
Určitý zámok v Burgundsku.
Um determinado palácio na Borgonha.
Otázkou je...aký zámok?
A questão é, que castelo?
Kúp si naozajstný zámok.
Compra uma a sério.
Laputa Zámok v oblakoch
Rapyuta, o Castelo no CCéu
Dám zámok na telefón.
Vou pôr um cadeado no telefone.
Pokazil sa mi zámok.
Há algo errado com a fechadura.
Plukovník, majú radar zámok.
Detectaramnos no radar.
Ok, mier na zámok.
Atirem às dobradiças.
Publikované v Ceremony Ideas Tagged zámok, visiaci zámok, jedinečný obrad nápad 5 Comments
Postado em Idéias ceremony Tagged trancar, cadeado, idéia cerimônia única 5 Comments
Neexistuje žiadny časový sklz nákladné vozidlo okamžite reaguje na pohyby volantu.
Sem qualquer tipo de folga o camião responde imediatamente aos movimentos do volante e das rodas.
Nie je možné získať zámok
Não foi possível obter um bloqueio
V pondelok je zámok zatvorený.
O castelo é closed em segunda feira.
Obhajovať zámok z infikovaných kurčiat!
Defenda a mansão das galinhas infectadas!
Uhol ohybu, zámok umiestnenie častí.
Ângulo de flexão, bloquear a posição das peças.
Alkoholový zámok zapaľovania (systém Alcolock)
Bloqueio da ignição por alcoolémia (Alcolock) n ul l
Na dverách mám dobrý zámok.
Tenho uma boa fechadura na minha porta.
Chewie, zámok v pomocnej energie.
Inversão! Chewie, liga a energia auxiliar. Chewie, liga a energia auxiliar!
Videl si ten vylomený zámok?
reparaste que o manípulo estava partido. sim, reparei.
To je zámok z oblakov...
É um castelo no céu.
Zámok strachu... strachu mojej matky.
O castelo do medo do medo da minha mãe
To musi byť magnetický zámok.
Deve estar selado magneticamente.
Tí bastarti zmenili zmenili zámok.
Mudaramnos a fechadura, pá!
Toto vyzerá ako nejaký zámok.
Isto parece um cadeado.
Časti visacích zámok, zámok, uzáverov a uzáverových rámov so vstavanými zámkami, zo základných kovov, i. n.
Partes de cadeados, fechaduras e ferrolhos, bem como de fechos e armações com fecho, com fechadura, de metais comuns, n.e.

 

Podobné vyhľadávania: Zámok - Visiaci Zámok - Valcový Zámok - Bezpečnostný Zámok - Zámok Heidelberg - Zámok Zapaľovania - Zámok Riadenia - Doprava Zámok -