Preklad "výška manžety" do perzského jazyka:


  Slovník Slovenský-Perzský

Výška - preklad : Výška - preklad : Výška - preklad : Manžety - preklad : Výška - preklad : Manžety - preklad : Výška - preklad : Výška manžety - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Žiadne manžety môžu obsahovať mňa.
به منطقه پرش نزديک شديم.
Výška
روزنه
Výška
ارتفاع
výška
ارتفاع
Výška
بلندی
Výška
بلندی
Výška
ارتفاع صدا
Výška
ارتفاع
Výška
ارتفاع
Výška
ارتفاع
Výška
ارتفاع
Výška
ارتفاع
Výška
ارتفاع
Výška
ارتفاع تصویردانه
Výška
نور محدود
Výška
ارتفاع کاغذ
Výška
طول کانونی
Výška
روشنی روز
Výška
وزن
Výška.
. عاليجناب
Výška?
قد
Výška!
کالج!
Výška fotky
ارتفاع عکس
Výška náhľadu
ارتفاع پیش نمایش
Výška fotografie
ارتفاع عکس
Výška videa
ارتفاع ویدئو
Výška okna
ارتفاع پنجره
Nová výška
ارتفاع جدید
Výška pohľadu
ارتفاع نما
Spodná výška
بلندی کم
Horná výška
بلندی زیاد
Výška 1
ارتفاع ۱
Výška 2
ارتفاع ۲
Výška 1
ارتفاع ۱
Výška 2
ارتفاع ۲
Výška obrázku
ارتفاع تصویر
Štandardná výška
ارتفاع پیش فرض
Priemerná výška
ارتفاع میانگین
Priemerná výška
ارتفاع میانگین
Výška vy?
عاليجناب
Výška vy.
. ژنرال . عايجناب
Uh, to je výška. Veľká výška.
چه فلاکتي،اين بلنده،خيلي بلنده خيلي بلنده،خيلي خيلي خيلي بلنده
Výška oknacard symbol
ارتفاع پنجرهcard symbol
Výška hlavného okna
ارتفاع پنجره ی اصلی
Výška hlavného okna.
ارتفاع پنجره ی اصلی.

 

Podobné vyhľadávania: Manžety - Rotátorovej Manžety - Výška - Nadmorská Výška - Svetlá Výška - Výška Sedadla - Celková Výška - Telesná Výška - Výška Zdvihu - Výška Rameno -