Preklad "po niekoľkých rokoch" do maďarčiny:


  Slovník Slovenský-Maďarský

Po niekoľkých rokoch - preklad : Po niekoľkých rokoch - preklad : Po niekoľkých rokoch - preklad : Niekoľkých - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Čo zisťujeme po niekoľkých rokoch fungovania?
Mit találunk több évi működést követően?
Napísala som to po niekoľkých rokoch.
Évekkel utána.
Po niekoľkých rokoch je dôležité otestovať ich.
Néhány év eltelte után nagyon fontos ennek a vizsgálatnak az elvégzése.
Ale po niekoľkých rokoch bolo pokušenie priveľké.
De néhány év múlva nagy lett a kisértés.
Po niekoľkých rokoch to ale nesmie byť poznať.
Néhány év elteltével ez nem lesz észrevehető.
Bohužiaľ, výsledky sú po niekoľkých rokoch veľmi slabé.
Az eredmények több év elteltével sajnos nagyon gyengék.
Po niekoľkých rokoch stabilného poklesu sa začala zvyšovať nezamestnanosť.
A munkanélküliség, a néhány év óta tartó folyamatos csökkenés után, újra elkezdett emelkedni.
Po niekoľkých rokoch v Miláne začal pracovať doma ako inžinier.
Miután egy pár évig Milánóban kezdett dolgozni otthon, mint egy mérnök.
Prvýkrát po niekoľkých rokoch bol tak Holms SK teda finálový!
Ez az első alkalom, több éve volt olyan Holms SK így kupa döntő!
Po niekoľkých rokoch skúseností, budete mať nárok na vyšších pozíciách audítor.
Miután néhány év tapasztalata, akkor jogosult vezető auditor pozíciók.
Po niekoľkých rokoch sa začal podporovať ďalšie choré a postihnuté deti.
Néhány év múlva kezdett támogatnak más beteg és fogyatékkal élő gyermekek.
Po niekoľkých rokoch v asketiken prišiel si uvedomiť, že to nepomôže.
Néhány év elteltével a asketiken jött észre, hogy ez nem fog segíteni.
Vydávajúce orgány preto zvyknú série bankoviek po niekoľkých rokoch v obehu vylepšovať .
Egy egy biztonsági elem avulása már a bankjegysorozat kibocsátásakor megkezdődik , hiszen a hamisítók ismeretei az idő múlásával egyre bővülnek .
Po niekoľkých rokoch som si uvedomil, Ben, že... nie som veľmi milý.
Évekkel később rájöttem, Ben, hogy... Nem vagyok szeretetre méltó.
V decembri sa po niekoľkých rokoch uskutoční ďalší samit Africkej únie a EÚ.
Decemberben sok év után először kerül sor csúcstalálkozóra az Afrikai Unió és az Európai Unió között.
Návrhári však pripúsťajú, že si po niekoľkých rokoch môžu vyvinúť vlastné citové reakcie.
A tervezők úgy vélik, hogy néhány év alatt... saját érzelmi reakciókat is képesek kifejleszteni.
Objem likvidity v eurozóne je po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby naďalej vysoký .
A pénzmennyiség évek óta tapasztalható dinamikus bővülése nyomán továbbra is bőséges a likviditás az euroövezetben .
Objem likvidity v eurozóne je po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby naďalej vysoký .
A pénzmennyiség évek óta tartó dinamikus bővülését követően az összes mérvadó mutató szerint továbbra is bőséges a likviditás az övezetben .
Objem likvidity v eurozóne je po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby naďalej vysoký .
A pénzmennyiség évek óta tartó dinamikus bővülése nyomán továbbra is bőséges a likviditás az euroövezetben .
Ale po niekoľkých rokoch prišlo niekoľko Francúzov do Švédska, aby mu jeho bronzovú medailu.
De néhány év múlva jött egy pár francia Svédországba, hogy adjon neki a bronzérmet.
Zdá sa však, že teraz, po niekoľkých rokoch diskusií o zmluve, môžeme nabrať dych.
Úgy tűnhet, hogy hosszú évek szerződésekről folytatott tárgyalásait követően most levegőt vehetünk.
Ďalším dôvodom je socializácia. Stanú sa samy štátnymi príslušníkmi po niekoľkých rokoch vo vzdelávacom systéme.
Azokban az esetekben, ahol vizsgálatra van szükség, az átlagos feldolgozási folyamat 3 évről (2003) 2 évre csökkent (2009).
Zamestnanosť sa naďalej znižuje a výroba znova poklesla a to po niekoľkých rokoch relatívnej stability.
A foglalkoztatás továbbra is csökken, a termelés pedig ismételten visszaesett mindez néhány évnyi viszonylagos stabilitás után következett be.
V niekoľkých nasledujúcich rokoch bude poľnohospodárstvo veľmi dôležité.
A következő néhány évben nagyon fontos szerepet kap a mezőgazdaság.
Projekt nadnárodnej spolupráce iniciovala írska a fínske MAS po niekoľkých diskusiách v rokoch 2002 a 2003.
A projekt azért került kiválasztásra a helyes gyakorlat példájaként, mert jelentős mértékben elősegítette a terület belső erején alapuló kapacitásépítést.
Objem likvidity v eurozóne je po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby podľa všetkých spoľahlivých ukazovateľov vysoký .
A pénzmennyiség évek óta tartó dinamikus bővülését követően az összes mérvadó mutató szerint bőséges a likviditás az övezetben .
Objem likvidity v eurozóne je po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby podľa všetkých spoľahlivých ukazovateľov vysoký .
Többéves dinamikus pénzmennyiség növekedést követően az összes mérvadó mutató szerint bőséges a likviditás az övezetben .
Objem likvidity v eurozóne je po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby podľa všetkých spoľahlivých ukazovateľov vysoký .
Megállapítható , hogy a többéves erőteljes pénzmennyiség növekedést követően az euroövezetben az összes mérvadó mutató szerint bőséges a likviditás .
Po niekoľkých ďalších rokoch bolo zvolané zasadnutie tretie, na ktorom boli skúmané prevažne fotografie z nedávnej doby.
Után néhány évig még a harmadik találkozót szervezett, ahol a fényképek vizsgáltuk Főként a legutóbbi években.
Po niekoľkých rokoch zmätku a neistoty naozaj nadišiel čas, aby sme projektu EÚ 27 pomohli nabrať výšku.
Néhány évnyi zavar és bizonytalanság után elérkezett az idő, hogy az EU 27 projekt valóban szárnyra kapjon.
Samozrejme , píšeme o riešenie na mnoho rokov (viac ako 20) využívanie domova , a vrátiť sa po niekoľkých rokoch .
Persze , írunk arról megoldás sok éven át (több mint 20) használata az otthoni , és visszatéríti magát néhány év elteltével .
Výroba týchto hodiniek bola drahá, a ako širokej verejnosti nemusel takéto extrémne presnosť, výroba zastavená po niekoľkých rokoch.
Ezek az órák gyártása drága volt, és mint a nagyközönség számára nem kell ilyen rendkívüli pontossággal, a gyártását néhány év múlva.
Po niekoľkých rokoch, keď už pomohol mnohým ženám, požiadal na rozšírenie svojej práce finančné prostriedky od Európskej únie.
Néhány évvel később, amikor már sok asszonyon segített, anyagi támogatást kért az Európai Uniótól, hogy bővíthesse tevékenységét.
V 80 rokoch video poker pokračovala prekvitať vďaka niekoľkých dôvodov.
A 80 as video póker továbbra is virágozni miatt számos oka lehet.
Okrem toho je objem likvidity v eurozóne po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby podľa všetkých vierohodných ukazovateľov vysoký .
Ezenkívül a többéves erőteljes pénzmennyiség növekedést követően az euroövezeti likviditás az összes mérvadó mutató szerint bőséges .
Objem likvidity v eurozóne je okrem toho po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby podľa všetkých spoľahlivých ukazovateľov vysoký .
Emellett az évek óta megfigyelhető erőteljes pénzmennyiség növekedés nyomán az összes mérvadó mutató szerint bőséges a likviditás az övezetben .
Okrem toho je objem likvidity v eurozóne po niekoľkých rokoch výrazného rastu peňažnej zásoby podľa všetkých spoľahlivých ukazovateľov vysoký .
Emellett a többéves erőteljes pénzmennyiség növekedést követően az összes mérvadó mutató szerint bőséges a likviditás az övezetben .
Potom po niekoľkých rokoch zomrel jej otec vo veku 59 rokov, päť dní predtým, ako mal ísť do dôchodku.
Aztán, pár évvel később, az apja meghalt 59 évesen, öt nappal azelőtt, hogy megkapta volna a nyugdíját.
Potom tam bol protesty strane kolonistov, po niekoľkých rokoch, bolo zistené, že by to odstrániť všetky dane okrem čaju.
Aztán ott volt a nagy ellenállásba ütközött a telepesek oldalán, néhány év után azt állapították meg, hogy eltávolítja az összes adót, kivéve a tea.
EÚ si vyhradzuje právo skôr, zrušenie vnútorných hraníc až po niekoľkých rokoch období hodnotenia a ďalšieho rozhodnutia Rady ministrov.
Inkább az EU fenntartja a jogot, vegye ki a belső határellenőrzés után egy több éves értékelési időszak, és további döntés a Miniszterek Tanácsa.
Mnohí prisťahovalci prvej generácie získavajú skutočné a účinné väzby a praktické poznatky o krajine iba po niekoľkých rokoch pobytu.
A második aggály az adott állam és állampolgárai kapcsolatával van összefüggésben.
Po niekoľkých rokoch prosperity by sme teraz mali vidieť, či Európska centrálna banka dokáže udržať infláciu na nízkej úrovni.
Néhány évnyi növekedés után most kiderül, vajon az Európai Központi Bank alacsonyan tudja e tartani az inflációt.
Po niekoľkých rokoch držania diéty pomocou prísnej, dôslednej a ozdravovacej politiky euro napokon uzrelo svetlo sveta a zožalo úspech.
Az euro több éves megszorítás után, szigorú és következetes felkészülési politikával jött a világra, és sikertörténetté vált.
Po 25. rokoch
Huszonöt év után ezt jó tudni.
Po desiatich rokoch.
Tíz év múlva.

 

Podobné vyhľadávania: Po 20 Rokoch - V Posledných Rokoch - V 80. Rokoch - V 90. Rokoch - Meno Niekoľkých Piesní - V Niekoľkých Fázach - Behom Niekoľkých Sekúnd - V Priebehu Niekoľkých Najbližších Dní -