Preklad "zásoba práce" do lotyštiny:


  Slovník Slovenský-Lotyšský

Práce - preklad : Práce - preklad : Zásoba - preklad : Práce - preklad : Zásoba - preklad : Zásoba - preklad : Práce - preklad : Zásoba - preklad : Práce - preklad : Zásoba práce - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

NT2pohotovostná zásoba
NT2reģionālais tirgus
Zásoba energie
Enerģijas saglabāšana
Slovná zásoba KWordQuiz
KWordQuiz vārdnīca
Cieľ Slovná zásoba a čítanie
Mērķis Vārdu krājums un lasīšana
USEnezákonné reklamné praktiky (4031) poistná zásoba
USEbankrots (4006)maksājums (4026)maksājumu pārtraukšana (4006)
zásoba chladiacich látok a tempo úniku.
Dzesējošo vielu krājums un noplūdes koeficients.
Zásoba na začiatku obdobia je uvedená chybne
Krājumi perioda sākumā nav pareizi
Slovná zásoba niekedy pozostáva z ustálených spojení.
Reizēm vārdu krājumā ir vārdkopas.
Obchodná slovná zásoba je uvedená prostredníctvom kreslených seriálov.
Darījumu valodas vārdu krājums apgūstams no komiksa.
Zásoba sardely sa však podľa spravodajkyne ešte neobnovila.
Tomēr, kā norāda referente, anšovu krājums vēl nav atjaunojies.
Lekcia 3 Prezentácia Fonetika a slovná zásoba tā Ona.
Nodarbība 3 Prezentācijas Fonētika un vārdu krājums tā viņa.
RTkomoditný trh (2006)RTpohotovostná zásoba (2021)RTzákladný výrobok (2021)
RTbudžeta resursiRT budžets (2436)RTKopienas izdevumi (1021)
Východná zásoba atlantického a stredomorského tuniakamodroplutvého je obeťou nadmerného rybolovu.
Zilās tunzivs krājumi Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā cieš no pārzvejas.
Zásoba vody pre cestnú a železničnú prepravu alebo morské kontajnery
Ūdens padeve pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu vai jūras konteineros
zásoba homára nórskeho, ktorý obýva časť VIIIc vymedzenú podľa ICES
Norvēģijas omāra krājumi ICES VIIIc zonā
zásoba homára nórskeho, ktorý obýva časť IXa vymedzenú podľa ICES.
Norvēģijas omāra krājumi ICES IXa zonā.
Peňažná zásoba i objem úverov v posledných mesiacoch rástli rýchlym tempom .
Pēdējo mēnešu laikā turpinājies straujš monetāro rādītāju un kredītu atlikuma pieaugums .
Peňažná zásoba a úvery v priebehu roka 2007 naďalej výrazne rástli.
2007. gadā vēl arvien bija vērojams spēcīgs monetāro rādītāju un kredītu atlikuma pieaugums.
Peňažná zásoba i objem úverov v posledných mesiacoch naďalej rástli rýchlym tempom .
Pēdējo mēnešu laikā turpinājies straujš monetāro rādītāju un kredītu atlikuma pieaugums .
Newsletter (s slovná zásoba), lekcie pre začiatočníkov, zvukové súbory, gramatika tipy, atď
Newsletter (ar vocabulary), nodarbības iesācējiem, audio failus, gramatika padomus, utt
USEnezákonný obchod (2006)pohotovostná zásoba (2021) predaj vo verejnej súťaži pokrytý trh
USEelektroniskais paraksts (2031) atklāta muitas noliktava
Nadmerne využívaná zásoba totiž pozostáva z významnejšieho podielu mladých jedincov, ktoré sú vyhadzované.
Krājumā, kas cieš nopārzvejas, ir lielāks zivju mazuļu skaits, un tie tiek izmesti atpakaļ jūrā.
V júli vedci potvrdili, že zásoba sa nachádza bezpečne nad hranicou predbežnej opatrnosti.
Pagājušā gada jūlijā zinātnieki apstiprināja, ka krājuma apjoms pietiekami pārsniedz noteiktos piesardzības ierobežojumus.
Nemčina portálu about.com všeobecný návod pre nemecký jazyk. Slovná zásoba, gramatika pomoc a fórach.
Vācu Portālā about.com vispārīgu norādījumu par to vācu valodu.
Zásoba krmiva a vody na plavidlách na prepravu dobytka a plavidlách prepravujúcich morské kontajnery
Barības un ūdens padeve lauksaimniecības dzīvnieku kuģos vai jūras konteinerus pārvadājošos kuģos
Keď sa vám začne míňať zásoba Atriply, obstarajte si ďalší od svojho lekára alebo lekárnika.
Kad Jums atlicis maz Atripla tablešu, dodieties pie sava ārsta vai farmaceita pēc papildinājuma.
Držať krok s technológiou SRS (Spaced Opakovanie Software) Slovná zásoba cez Dovolenka _ Študijné Nové jazyky
Sekot līdzi ar VID (Izvietoti Atkārtošana programmatūra) vārdnīcu pa Vacation _ Pētījums jaunas valodas
Ak tlak v systéme presiahne nominálnu hodnotu, zásoba je pevná a pokrýva otvor pre vetranie.
Ja spiediens sistēmā pārsniedz nominālu, krājums ir fiksēts un aptver ventilācijas atveri.
Musí byť naznačené, kedy bude k dispozícii adekvátna zásoba komponentov alebo systémov na začatie kampane.
Lai uzsāktu kampaņu, jānorāda laiks, kad notiks pienācīga komponentu vai sistēmu piegāde.
Koncept Partnering výrazne zmenil spôsob, akým táto zásoba je zakúpili, a je prínosom pre obe strany.
No partnerattiecības jēdziens ir ievērojami mainījies veids, ka krājums ir iegādājies, un ir izdevīgi abām pusēm.
Zásoba hnojiva vo vysoko kvalitnej zemine pre kvetiny, obyčajne pridaná výrobcom, väčšinou vydrží kolem šesť týždňov.
Augstas kvalitātes ziedu augsnes mēslošanas līdzekļu rezerves, ko parasti pievieno ražotājs, pietiek aptuveni sešām nedēļām.
zásoba merlúzy južnej, ktorá obýva časť VIIIc, ako ju vymedzila Medzinárodná rada pre využívanie mora (ICES)
dienvidu heka krājumi Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) noteiktajā VIIIc un IXa zonā
Slovná zásoba pozostáva z ustálených spojení, zachytáva nuansy a podľa druhu situácie sa prispôsobuje štýlu vyjadrovania.
Vārdu krājums ir bagāts ar vārdkopām, niansēts un liecina par noskaņu izpratni.
151 Keď sa Vám začne míňať zásoba SUSTIVA u, obstarajte si u svojho lekára alebo lekárnika ďalší.
Ja Jūs pārtraucat lietot SUSTIVA Kad Jūsu SUSTIVA krājumi sāk iet mazumā, iegādājieties to papildus pie ārsta vai farmaceita.
Nehovoriac o tom, že uhľovodíky sú základom poľnohospodárstva. A s úpadkom tohto odvetvia poklesne aj zásoba potravín.
Nerunājot jau par to, ka ogļūdeņraži ir pamatā visai mūsdienu lauksaimniecībai, un tiem samazinoties... samazināsies arī ēdiena pieejamība.
Zásoba riadená podľa prístupu maximálneho udržateľného výnosu ponúka optimálnu produktivitu a môže byť využívaná s menšími nákladmi.
Krājumi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma principu, sniedz optimālu produktivitāti, tāpēc to izmantošana prasazemākas izmaksas.
V súvislosti s monetárnym systémom počujeme často pojmy ako úroková sadzba, pôžičky, dlhy, zásoba peňazí, inflácia a ďalšie.
Tie iekļauj bieži dzirdamus terminus kā procentu likme, aizdevumi, kredīts, naudas uzkrājumi inflācija utt.
Čo znamená, že tí, ktorí majú záujem na vysokých cenách potravín, musia dosiahnuť, aby sa znížila zásoba potravín.
Tas nozīmē, ka tiem, kas ir ieinteresēti augstās pārtikas cenās, jāpanāk, lai pārtikas krājumi samazinātos.
Získavať balíky či skupine alebo osobe činnosť na fakultách vyrovnať sa so správaním, konverzácia, slovná zásoba, alebo jesť problémy.
Iegūt paketes vai grupu vai personu darbību fakultātēm pārvarēt rīcību, saruna, vārdu krājums, vai ēšanas nepatikšanām.
Bulharsku, bulharská fráz a slov, základné slovná zásoba, základné frázy, otázky, odpovede, zdvorilé formy, mená, frázy a slová prekladu.
Bulgārija, bulgāru frāzes un vārdus, pamatjēdzieniem, vienkāršas frāzes, jautājumi, atbildes, pieklājīgs formas, vārdus, frāzes un vārdus tulkojumu.
Zásoba sústav je vyrobená vrstvením, alebo iným zlučovaním sústav tak, že centrá vyžarovaných svetelných lúčov sú na paralelných dráhach.
Bloku kopums ir izgatavots, sapakojot vai citādi samontējot blokus , tā lai izstarotie gaismas staru kūļi ir viens otram paralēli. 1. piezīme.
V tejto správe sa uvádza množstvo vyvezeného jadrového materiálu a zásoba jadrového materiálu, na ktorý sa ešte vzťahuje výnimka.
Šis ziņojums norāda eksportēto kodolmateriālu daudzumu un kodolmateriālu krājumus, uz ko joprojām attiecas izņēmuma statuss.
Okrem toho začiatkom roku 2002 ešte existovala značná zásoba odpadu RBP, takže bola zaručená ponuka na začiatku rozhodujúceho obdobia.
Turklāt 2002.gada sākumā vēl bija daudz sadedzināšanai paredzētu atkritumu krājumu, tā kā to piedāvājums sākumā bija zināmā mērā garantēts.
Ak prestanete užívať STOCRIN Keď sa Vám začne míňať zásoba STOCRIN u, obstarajte si u svojho lekára alebo lekárnika ďalší.
Ja Jūs pārtraucat lietot STOCRIN Kad Jūsu STOCRIN krājumi sāk iet mazumā, iegādājieties to papildus pie ārsta vai farmaceita.
Ak prestanete užívať SUSTIVA Keď sa Vám začne míňať zásoba SUSTIVA u, obstarajte si u svojho lekára alebo lekárnika ďalší.
Ja Jūs pārtraucat lietot SUSTIVA Kad Jūsu SUSTIVA krājumi sāk iet mazumā, iegādājieties to papildus pie ārsta vai farmaceita.

 

Podobné vyhľadávania: Základná Slovná Zásoba - Nadmerná Zásoba - Peňažná Zásoba - Práce - Práce Sth. - Dizertačnej Práce - údržbárske Práce - Rozvoj Práce - Bezpečnosť Práce - Výskumnej Práce -