Preklad "ukladanie odpadu" do katalánčiny:


  Slovník Slovenský-Katalánčina

Odpadu - preklad : Odpadu - preklad : Ukladanie odpadu - preklad : Odpadu - preklad : Ukladanie - preklad : Ukladanie odpadu - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Ukladanie
S'està desant
Ukladanie zlyhalo
No s' ha pogut desar el fitxer
Ukladanie zlyhalo
El desat ha fallat
Ukladanie do
Desa a
Automatické ukladanie
Auto desat
Auto ukladanie
Autodesat
Ukladanie súboru...
S' està desant el fitxer...
Farba bloku odpadu
Color de la brossa
Technik, odstraňovanie odpadu.
Enginyer, eliminació d'escombraries.
Ukladanie kontrolných súborov...
S' estan desant els fitxers de suma de verificació...
Aktivovať automatické ukladanie
Habilita l' auto desat
Na vymietnutie všetkého odpadu
Recolliràs tota la merda...
Skenovanie a ukladanie obrázkov
Escanegeu i deseu imatges
Otváranie a ukladanie súborov
Fitxer obert i desat
Ukladanie do dočasnej pamäte
S' està desant al cau
Prijímanie a ukladanie správ...
S' està recuperant i desant els missatges...
Priečinok na ukladanie diagramov
Carpeta per a desar els diagrames a
Ukladanie definície objektu zlyhalo.
Ha fallat el desat de la definició de l' objecte.
Ukladanie definície objektu zlyhalo.
Ha fallat el desament de les dades de l' objecte.
Zapnúť automatické ukladanie vašej práce
Permet desar automàticament el vostre treball
Zaškrtnite pre ukladanie zašifrovaných správ
Marqueu ho per a desar els missatges encriptats
Nastaviť príponu pre automatické ukladanie
Estableix el sufix d' auto desat
Nastaviť príponu pre automatické ukladanie
Sufix d' auto desat
Základný priečinok na ukladanie obrázkov
La carpeta base usada per a desar les imatges
Základný priečinok na ukladanie obrázkov
El carpeta base usada per a desar el projecte
Ukladanie súboru s novým menom...
S' està desant el fitxer amb un nou nom...
Potom Martha vzdala ukladanie znalostí.
Llavors Marta renunciar al seu patrimoni de coneixements.
Vždy pre ukladanie kožu, Marks!
Sempre per salvar la seva pell, marques!
Povoliť ukladanie hesiel pre túto stránku
Permet l' emmagatzematge de contrasenyes per aquest lloc
lokálny priečinok na ukladanie exportovaných diagramov
El directori local per a desar els diagrames exportats en
Zobrazovať počet riadkov odpadu, ktoré poslal súper.
Indica el número de línies de brossa que rebeu del vostre contrincant.
Ako veľmi slaná voda vyhodiť do odpadu,
Quanta aigua salada llençar els residus,
Pod vedením tajomnej inštinkty prostredníctvom tohto odpadu
Dirigit per l'instint misteriós a través de que els residus
Hlavná služba Nepomuku pre ukladanie dát Comment
El servei d' emmagatzematge de dades del nucli del NepomukComment
Nemôžem riadiť vidieť dobré potraviny ísť do odpadu.
No puc suportar veure vitualles bé perdran.
zachovať prírodné zdroje a riadiť efektívne spracovanie odpadu.
Protegir els hàbitats naturals i la fauna i flora silvestre.
Zobrazovanie, modifikácia a ukladanie obrázky z webovej kamery
visualitzeu, altereu i deseu imatges d'una càmera web
Počas ukladanie viacerých kontrolných súčtov nastali chyby. Zastavujem.
S' han produït errors quan es desaven les sumes de verificació. S' aturarà.
Je to ako mať skládku odpadu vedľa zábavného parku ...
És com tenir una deixalleria just al costat d'un parc d'atraccions...
Server Nepomuk poskytuje služby pre ukladanie a ovládanie StrigiComment
El servidor Nepomuk proporciona serveis d' emmagatzematge i de control de l' StrigiComment
V súčasnosti je podporované ukladanie iba do lokálneho súboru.
Actualment només es poden desar fitxer locals.
Nie je to pozostatok Argonauts kedy sa objavil, ani hlásku odpadu.
No és un vestigi dels argonautes mai va aparèixer, ni un so va sortir dels residus.
Je to taká jadrová elektráreň, ktorá sama rieši otázku vlastného odpadu.
És una central nuclear qué soluciona la seva propia gestió de residus.
Nastavenie ukladania obrázkových súborov Nastaviť predvolené hodnoty pre ukladanie obrázkov
Arranjament per a desar fitxers d' imatge Estableix la configuració per defecte utilitzada per a desar les imatges
Nastavenie ukladania obrázkových súborov Nastaviť predvolené hodnoty pre ukladanie obrázkov
Editor d' imatges arranjament per a desar fitxers d' imatges Configura els paràmetres predeterminats utilitzats per a desar imatges amb l' editor d' imatges

 

Podobné vyhľadávania: Ukladanie Dát - Ukladanie Na Disk - Ukladanie Pokút - Likvidácia Odpadu - Komunálneho Odpadu - Zariadení Na Spaľovanie Odpadu - Zber Odpadu - Spracovanie Odpadu - úprava Odpadu - Domového Odpadu -