Preklad "Stupeň riadenia podniku" na kórejskom jazyku:


  Slovník Slovenský-Kórejský

Stupeň - preklad : Stupeň - preklad :

Stupeň - preklad : Podniku - preklad : Stupeň riadenia podniku - preklad : Podniku - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Pozornosť podniku.
주인의 호의입니다
Udalosti riadenia výkonu
전원 관리 이벤트
Stav riadenia výkonu
전원 관리 상태
Na účet podniku.
내가 내지.
Na účet podniku.
이건 서비스로 드리는거니까
Zaujímavá voľba podniku.
대화하기에 아주 적절한 장소로군
Stupeň otočenia
회전 각도
Stupeň presnosti
퍼지 정도
Stupeň rýchlosti...
뽕, 뽕, 뿡, 뿡! 기울여야 하고...
Nastaviť stupeň zväčšenia.
배율 요소 설정
Najvyšší stupeň bezpečnosti.
철저한 보안 부탁합니다
Dokument riadenia projektov v KPlato
KPlato 프로젝트 관리 문서
Je to perfektný mechanizmus riadenia.
완벽한 운전 메커니즘이죠.
Ďakujem vám, riadenia letovej prevádzky.
고맙다, 관제탑
Zvoľte si stupeň otočenia.
회전 각도를 선택하십시오.
Zjednodušte na najmenší stupeň.
가장 적은 항으로 줄이시오. 그러니까 그냥 이 위와 아래의 것들을
To je druhý stupeň.
2학년 모임이고요
Pracovný balíček riadenia projektov v KPlato
KPlato 프로젝트 관리 작업 패키지
Prosím nastúpte na stupeň víťazov.
하세가와 선수
Táto kríza dosiahla najvyšší stupeň.
위기가 최고 수준에 도달했어.
Platí tam istý stupeň utajenia.
비밀을 엄수해야 해요
Učím 10ty až 12ty stupeň.
10학년부터 12학년 담당이고요
d, default zobrazí východzí zoznam riadenia prístupu
d, default 기본 접근 목록 표시
Dobré ránko, Odysea. Tu je centrála riadenia.
'좋은 아침, 오딧세이 여긴 미션 통제 본부다'
Tu je Mindy Parkova zo satelitneho riadenia.
위성통신의 민디 파크입니다
Skúsme to posunúť o stupeň ďalej.
단계 더 나아가 보겠습니다.
Skúsme to posunúť o jeden stupeň.
이전 보다 한 술 더 떠 보겠습니다.
Vysoký stupeň prepojenosti môže stabilite škodiť,
높은 상호 연결성이 안정성을 위해서는 좋지 않을 수도 있죠.
Bude chcieť 3. stupeň. Priprav ho.
세 배라고 외칠 거야 화면 준비해요
To je to čo nazývame Bosý MBA (Titul z riadenia podniku), naučiť ľudí ako si otvoriť vlastný podnik tak, aby keď si požičajú peniaze v ňom uspeli.
우리가 사람들에게 사업하는 방법을 가르치는 맨발의 MBA라 부르는 것이 있습니다. 그들이 돈을 빌릴 때 그 사람들이 사업에 성공할 수 있게 하는 것이죠.
Je to odlišný typ podniku pre novú ekonomiku.
새로운 경제 시스템의 또 다른 기업형태라 할 수 있겠죠.
Zatiaľ čo teraz, druhý rýchlostný stupeň toto je ako prvý stupeň, teraz sa dostávajú na druhý.
그런데 지금은 2단 기어와 같습니다. 아프리카는 1단 기어에 놓여있는 것 같고, 이제 2단 기어를 향해 가고 있습니다.
To je svojím spôsobom najvyšší stupeň personalizácie.
일종의 궁극적인 개인 설정이라고 볼 수 있겠네요.
Dnes máme opäť 2. stupeň smogovej výstrahy.
오늘 2급 스모그 경보가 발령됐습니다
Chcem sa opýtať radu, aby nás procesov riadenia grantov?
답은, 그렇다네.
Toto je maximálny stupeň rybolovu počas niekoľkých sekúnd.
이것은 몇 초만에 정점에 오릅니다.
Takže musíme ísť o jeden stupeň pod nulu
그래서 0 아래로 하나를 더 가야 해요
Možno, že majitelia maju nejake zručnosti pri riadení nejakeho podniku.
뭐 자본을 소유하고있는 사람들은 운영 같은걸 잘 관리 할 수 있는 능력이있었겠죠.
Začnite u spodnej časti podniku! Kúpim podnikania, ak budem chcieť.
비즈니스 하단의 시작! 내가 내킬 경우에 그 사업을 사지.
Už nikdy v živote nehovorte... za mňa o mojom podniku.
절대로 어느 누구도 날 대신해서 내 사업에 대해 말하지 마
A ten jeden stupeň pod nulou voláme mínus jedna
0 아래 있는 그 하나를 음수 1이라고 부릅니다
Divila som sa, ako našla tak hlboký stupeň prijatia.
전 그녀가 어떻게 자신의 처지를 쉽게 수용할수 있었는지 궁금해 했어요.
Os X zasa znázorňuje stupeň rozdielnosti medzi dvomi ľuďmi.
그리고 X 축은 두 사람 사이의 분리 단계를 나타냅니다.
Sme pripravení ísť na ďalší stupeň testovanie na ľuďoch.
우린 다음 단계로 갈 준비가 됐습니다 임상실험 말입니다
Coulson, vráťte sa na základňu. Toto je stupeň 7.
콜슨, 기지로 돌아가 7급 상황이다

 

Podobné vyhľadávania: Registrácia Podniku - Financovania Podniku - Výkonnosti Podniku - Veľkosť Podniku - Stupeň - Stupeň Obtiažnosti - Stupeň Automatizácie - Stupeň Dizertačnej Práce - Stupeň Ochrany - Stupeň čistoty -