Preklad "žiadosť o platbu" na Indonézsky:


  Slovník Slovenský-Indonézsky

žiadosť - preklad : žiadosť - preklad : žiadosť - preklad : žiadosť o platbu - preklad : žiadosť - preklad : žiadosť o platbu - preklad : žiadosť o platbu - preklad : žiadosť o platbu - preklad : žiadosť - preklad : žiadosť o platbu - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Žiadosť o výpoveď
Surat pengunduran diri
To je žiadosť o prevod.
Ini adalah permohonan pemindahan.
Žiadosť.
Aku ingin sesuatu darimu.
Žiadosť?
Permintaan?
Ako viete, moja žiadosť o fondy...
Seperti kalian tahu, permintaan danaku.
Guvernér dostal tvoju žiadosť o milosť.
Gubernur sudah meninjau kasusmu. Dia tak memberikanmu grasi.
Prišiel som pre ochrannú platbu .
Aku di sini untuk membayar perlindungan saya Apakah kau akan membayar hari ini?
Ak mi dovolíš, napíšem žiadosť o učiteľa...
Jika kau mengijinkan, aku akan menulis surat pada guru...
Žiadosť o vytvorenie vzdialeného bluetooth zariadenia na zbernici
Minta untuk membuat divais bluetooth jarak jauh pada bus
Žiadosť o odstránenie vzdialeného bluetooth zariadenia zo zbernice
Minta untuk menghapus divais bluetooth jarak jauh dari bus
Izraelského Najvyšší súd zamietol jeho žiadosť o azyl.
Pengadilan Tinggi di Israel menolak permintaannya untuk tinggal di sana.
Jednotky severnej oblasti nereagujú na žiadosť o mobilizáciu.
Batalyon wilayah utara tidak merespon permintaan mobilisasi..
podporím vašu žiadosť.
Aku akn mengbulkan permohonanmu.
Žiadosť na CalArts.
Formulir CalArts
Správne, pán Flynn. Kedy ste podal žiadosť o rozvod?
Tolong, Pak Flynn, mengendalikan klien Anda.
To ani nebola žiadosť.
Itu juga bukan permintaan.
A čo písaná žiadosť?
Bagaimana dengan Surat Formulir?
Prednesiem Senátu našu žiadosť.
Aku akan ajukan kasus kami pada Senat.
Pozrite, môžete vyplniť žiadosť.
Kau bisa mengajukan banding.
Podáme žiadosť niekde inde.
Kita akan melamar di tempat lain.
Dobre, tak viete čo, použijme jeho platbu za štúdium na učenie o kulinárskom umení.
Kau tahu, mari sesuaikan intuisi orang ini. Untuk belajar mengenai seni kuliner.
Prišla žiadosť zo Seol City o sponzorovanie potrieb školopovinných detí.
Permintaan untuk mensponsori sekolah untuk anak anak yang membutuhkan datang dari kota Seoul.
Som sa snažil získať platbu vopred, ale nebola úspešná.
Saya coba untuk memperoleh pembayaran di muka, namun tidak berhasil.
Aj keď som odmietla žiadosť?
Kapan aku menolak pembagian?
Ale založíme si vašu žiadosť.
Kami akan pertimbangkan lamaran anda.
Liečba prerušená na žiadosť otca.
Sesi dibatalkan atas permintaan ayahnya.
Som tu na Dumbledorovu žiadosť.
Aku di sini karena Dumbledore memintaku.
Žiadosť mojich pier, neodmietaj ju.
Jangan abaikan permintaan dari bibir kita seperti ini.
Žiadna taká žiadosť nebola vyplnená.
Permintaan itu tak ada di berkas.
Opäť, toto nie je žiadosť.
sekali lagi, ini bukan permintaan.
Chceš stratiť svoju zastratú prácu, stiahnem tvoju zasratú žiadosť o prácu.
Kau akan kehilangan pekerjaanmu, Aku kubuanglamaran pekerjaanmu.
Budem pár dní preč, nech môžem podať moju žiadosť o odstúpení.
Aku harus pergi selama beberapa hari, untuk menyerahkan pengunduran diriku.
Prepáčte pán Coll zopakujte mi žiadosť
Saya minta maaf, Mr Coll. Berikan kepada saya lagi.
Aké máte pre túto žiadosť dôvody?
Kami perhatikan bahwa Anda sedang melakukan presentasi alasan banding foryour
A do toho tá vaša žiadosť o navýšenie.... ...rozpočtu kvôli tej predpovedi Čisla 25.
Ah ya.. Dan mengenai permintaan mu ...untuk pendanaan penelitian lanjut.. Karena subjek yang di prediksi no 25 itu..
Prichádzame na jeho žiadosť, aby sme mu slúžili.
Kami datang untuk melayaninya.
Keď mu žiadosť zamietli, napísal Alvarezovi osobný list.
Dan ketika itu mendapat ditembak jatuh, ia dipecat dari surat pribadi Alvarez menjanjikan untuk terlihat Gunny up lagi ketika kontraknya naik.
A takisto to zmenilo spôsob akým sa váš budúci zamestnávateľ pozerá na vašu žiadosť o prácu.
Dan telah mengubah cara majikan masa depan Anda akan melihat lamaran Anda.
Žiadosť spravedlivých je len dobré, očakávanie bezbožníkov prchký hnev.
Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan
Potom nám zostáva už len možnosť predniesť žiadosť súdom.
Satusatunya pilihan, ajukan permohonan pada Mahkamah.
Odložíte svoju žiadosť, kým komisia preverí oprávnenosť vašich obvinení?
Anda akan menangguhkan keberatan agar membiarkan komisi... untuk membuktikan tuduhan Anda?
Zamietli sme žiadosť, pretože nebol krytý pre duševné choroby.
Kami menolak pengaduaannya bahwa dia tidak bisa dilindungi penyakit mental.
Buď Založíme si vašu žiadosť alebo Máte nadbytočnú kvalifikáciu.
Begini, kami akan pertimbangkan lamaran anda atau, Anda tidak memenuhi persyaratan.
Prednes ten návrh v Senáte, tam taká žiadosť patrí.
Ajukan usul itu di Senat di mana itu tempat yang pantas untuk meminta.
Ak vám splníme vašu žiadosť, kedy sa začne misia?
Kita akan melaksanakan permintaan anda begitu misi ini dimulai?

 

Podobné vyhľadávania: žiadosť O Platbu - Dostane Platbu - Vykonať Platbu - žiadosť - žiadosť O Vízum - žiadosť O úver - žiadosť O členstvo - žiadosť O Patent - Naliehavá žiadosť - Podať žiadosť -