Preklad "čo nasleduje" hindi jazyk:


  Slovník Slovenský-Hindčina

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Fokus nasleduje myš
फ कस म उस क अन सरण कर
Nasleduje... ale robia!
ल क न आप क ब र म ह .
Nasleduje zoznam dostupných zásuvných modulov Kipi.
उपलब ध क प प लगइन स क एक स च न च प रदर श त ह .
Zvýšiť odsadednie ak nasleduje prázne miesto
प र ग र फ म व र प प क त य क ब च र क त स थ न क प क सल
Hore si iba napíšeme 3. Nasleduje 4 krát 2.
3 क बस उपर ल ख , फ र त म ह 4 ग न 2 म ल ग .
Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba ale ten, kto nasleduje zaháľačov, je bez rozumu.
ज अपन भ म क ज तत , वह प ट भर ख त ह , परन त ज न कम म क स गत करत , वह न र ब द ध ठहरत ह
Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba ale ten, kto nasleduje zaháľačov, nasýti sa chudoby.
ज अपन भ म क ज त ब य करत ह , उसक त प ट भरत ह , परन त ज न कम म ल ग क स गत करत ह वह क ग लपन स घ र रहत ह
A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi
द सर द न ज त य र क द न क ब द क द न थ , मह य जक और फर स य न प ल त स क प स इकट ठ ह कर कह
2 krát 4 je 8. Takže tam vpíšete 0 a 8. Potom nasleduje 7 krát 8.
2 ग न 4 बर बर ह 8 क . त आप एक 0 ल ख द ज ए,8 भ एसए ह और फ र आपक प स ह 7 ग न 8.
Čo je čo?
क य क य ह ?
Čo to trepeš? Čo?
छ त र त म क य ब त कर रह ह ब र म क य ?
Čo sa deje? Čo?
क य ह रह ह ?
Čo
क य
'Čo'
'क पन '
Čo
'क पन '
Čo...?
क य ह ?
Čo?
ट र वर क य ?
Čo?
ट र वर
Čo?
त वर त, आप क यह करन ह ग .
Čo?
ह ह?
Čo ?
Kwon कर .
Čo?
य .
Čo?
ब र ग .
Čo?
वह क य कर रह ह ?
Čo?
क य ?
Čo?
क य ?
Čo?
आपक व र ट कह ह ?
Čo?
एक बम? एक क य ?
Čo?
क य ?
Čo...
यह क य
Čo?
क य ?
Čo?
क य ?
Čo?
क य ह ?
Čo?
क य मतलब?
Čo?
और वह क य ह ?

 

Podobné vyhľadávania: Nasleduje -