Preklad "preukázali spoľahlivosť" do gréčtiny:


  Slovník Slovenský-Grécky

Spoľahlivosť - preklad : Preukázali - preklad : Spoľahlivosť - preklad : Spoľahlivosť - preklad : Preukázali - preklad : Preukázali spoľahlivosť - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

technická spoľahlivosť,
αξιοπιστία,
Spoľahlivosť údajov
Αξιοπιστία των δεδομένων
Spoľahlivosť údajov
Η μη τήρηση μιας από τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραπάνω παραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αναστολή της άδειας αλιείας μέχρις ότου ο εφοπλιστής εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
NEPÁL SPOĽAHLIVOSŤ ŠTATISTÍK
ΝΕΠΑΛ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΝ
Spoľahlivosť a presnosť
Πιστότητα και ακρίβεια με προσθήκη γνωστής ποσότητας
spoľahlivosť a dostupnosť,
Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα.
Vyššia spoľahlivosť údajov.
Υψηλότερη αξιοπιστία των δεδομένων.
Po prvé, spoľahlivosť zdroja
Πρώτον, η αξιοπιστία της πηγής
Spoľahlivosť vďaka distribuovanej transakcie
Αξιοπιστία μέσω κατανεμημένες συναλλαγές
Vyššia kvalita a spoľahlivosť
Συνεχής ενημέρωση
Vysoká kvalita a spoľahlivosť
Άριστη piοιότητα και αξιοpiιστία
Finančný audit spoľahlivosť účtov
ηµσινµικςέλεγς α ιpiιστία τωνλγαριασµών
Spoľahlivosť údajov z toho
Ιρλανδία Αυστρία
To potvrdzuje spoľahlivosť použitého materiálu.
Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του χρησιμοποιούμενου υλικού.
Bluehost Výkon a spoľahlivosť recenzia
Απόδοση Bluehost και κριτική Αξιοπιστία
To zaručuje trvanlivosť a spoľahlivosť.
Αυτό εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.
Ale tiež znamená bezpečnostné spoľahlivosť.
Αλλά, η ασφάλεια σημαίνει επίσης αξιοπιστία.
Bezpečnosť však znamená aj spoľahlivosť.
Αλλά, η ασφάλεια σημαίνει επίσης αξιοπιστία.
Ale zabezpečenia tiež znamená spoľahlivosť.
Αλλά, η ασφάλεια σημαίνει επίσης αξιοπιστία.
Samozrejme, spoľahlivosť informácií je rozhodujúca.
Προφανώς η αξιοπιστία των πληροφοριών είναι καθοριστική.
Zlepšujú sa spoľahlivosť a bezpečnosť.
Βελτιώνονται η αξιοπιστία και η ασφάλεια.
Spoľahlivosť sa veľmi necení, však?
Δεν είναι και μεγάλη αμοιβή το να είσαι έμπιστος, έτσι
Bezpečnosť a spoľahlivosť ovládacích systémov
Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού
spoľahlivosť akýchkoľvek kontrol, ktoré prevádzkovatelia vykonali
την αξιοπιστία των ελέγχων που έχουν εκτελέσει οι φορείς διακίνησης στο παρελθόν
Kapitola VII Dostupnosť a spoľahlivosť informácií
Κεφάλαιο VII Διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών
spoľahlivosť kritérií hodnotiacich ekonomickú rentabilitu pomoci
την αξιοπιστία των κριτηρίων αξιολόγησης της οικονομικής αποδοτικότητας των δικαιούχων
schopnosť monitorovať neustálu spoľahlivosť svojich pracovníkov
ικανότητα επιτήρησης της συνεχούς αξιοπιστίας του προσωπικού του
Spoľahlivosť a schopnosť vykonávať svoju funkciu
Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα
SPOĽAHLIVOSŤ A SCHOPNOSŤ VYKONÁVAŤ SVOJU FUNKCIU
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Spoľahlivosť databázy musí podporovať požadovanú dostupnosť.
Η αξιοπιστία μιας βάσης δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει την απαιτούμενη διαθεσιμότητα.
reálna štatistická spoľahlivosť na potvrdenie záverov.
μια εύλογη στατιστική αξιοπιστία για την αιτιολόγηση των συμπερασμάτων.
Tieto štúdie preukázali zhodnú,
θνητότητας σε ασθενείς που πάσχουν από αναιµία σχετιζόµενη µε διάφορους κοινούς καρκίνους, οι οϊ
Tieto štúdie preukázali zhodnú,
των µαρτύρων.
Š preukázali rozlič než
Δ ν υιττι χργσ τς λναί ς ε α ικιφ βυ.
Ministri financií preukázali iniciatívu.
Οι υπουργοί οικονομικών έχουν επιδείξει πρωτοβουλία.
V stánkoch hľadajú dôveru, spoľahlivosť, finančnú prosperitu.
Στους πάγκους ψάχνουν για εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, οικονομική ευημερία.
spoľahlivosť sa zhoršuje Je pravda, že 43
ευρωστία επιδεινώνεται Βεβαίως, το 43 έχουν
Výborná odolnosť voči chybám a vysoká spoľahlivosť.
Εξαιρετική ανοχή σφάλματος και υψηλή αξιοπιστία.
Najdôležitejšia je kvalita a spoľahlivosť biometrických identifikátorov.
Η ποιότητα και η αξιοπιστία των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων έχει μεγάλη σημασία.
Dostupnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť údajov a neporušenosť údajov
Διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια δεδομένων και ακεραιότητα δεδομένων
Spoľahlivosť výmeny systémových informácií je najmenej 99,86 .
Ο βαθμός αξιοπιστίας της ζεύξης ανταλλαγής δεδομένων ενός συστήματος είναι τουλάχιστον 99,86 .
preukázali vylučovanie lansoprazolu do mlieka.
ηνίκυµορθιραλκ
preukázali vylučovanie lansoprazolu do mlieka.
ηλόζαρποσναλ
neporovnateľnú spoľahlivosť, navrhnutý tiež pre 24 7 operácie
απαράμιλλη αξιοπιστία, σχεδιασμένη για λειτουργία 24 7
Lokálne umiestnený s dôrazom na spoľahlivosť a dostupnosť.
Βρίσκεται στην περιοχή σας, με έμφαση στην αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα.

 

Podobné vyhľadávania: Spoľahlivosť - Spoľahlivosť Procesu - Prevádzková Spoľahlivosť - Spoľahlivosť Dodávok - Funkčnú Spoľahlivosť - Spoľahlivosť Prenosu - Dodacia Spoľahlivosť -