Preklad "poškodenie systému" do fínčiny:


  Slovník Slovenský-Fínsky

Poškodenie - preklad : Systému - preklad : Poškodenie systému - preklad : Poškodenie systému - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

To je komplexný syndróm systému, s inváziou pletív eozinofilov a následné poškodenie orgánov a dysfunkcie.
Tämä on multi järjestelmä oireyhtymä, kanssa hyökkäys kudoksiin eosinofiilit ja myöhemmin elinvaurioita ja toimintahäiriö.
Hepatitída3 Zvýšené pečeňové enzýmy (ALT, AST, alkalická fosfatáza) Akútne poškodenie pečene Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov
hepatiitti3, kohonneet maksaentsyy mit (ALAT, ASAT, alkalinen fosfataasi), akuutti maksan toimintahäiriö vaihdevuosi oireet gynekologinen verenvuoto
Hepatitída3 Zvýšené pečeňové enzýmy (ALT, AST, alkalická fosfatáza) Akútne poškodenie pečene Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov
hepatiitti3, kohonneet maksaentsyy mit (ALAT, ASAT, alkalinen fosfataasi), akuutti maksan toimintahäiriö
Vyžarovanie, spôsobené Zevalinom by mohlo zapríčiniť poškodenie tkaniva okolo tumorov lymfatického systému a mohlo by vyvolať komplikácie z dôvodu opuchu takýchto tumorov lymfatického systému.
Zevalin valmisteesta johtuva säteily voi vaurioittaa kudosta imusuoniston kasvainten ympärillä ja aiheuttaa komplikaatioita tällaisten imusuoniston kasvainten turvotuksesta johtuen.
Poškodenie
Vauriot
poškodenie
Maksa ja sappi
Poškodenie
Transaminaa
Poškodenie
Munuaisten
Poškodenie
Transami
Poškodenie
Silmät Kuulo ja tasapainoelin
Poškodenie
Ruoansulatuseli
Poškodenie
harvinainen
Poškodenie
toiminnan
Poškodenie
1 100
Poškodenie
Edeema
POŠKODENIE
VAHINKO
Interferóny pomáhajú obmedzovať poškodenie centrálneho nervového systému spojeného so sklerózou multiplex, aj keď mechanizmus nie je úplne známy.
Tätä vaikutusmekanismia ei täysin tunneta.
Nárazové poškodenie
Osumatuhot
Poškodenie obličiek
Munuaisten vajaatoiminta
Hepatálne poškodenie
Maksan vajaatoiminta
Poškodenie plodnosti
Hedelmällisyyden heikkeneminen
poškodenie nervov
hermovaurio
Hepatálne poškodenie
Heikentynyt maksan toiminta
Renálne poškodenie
Heikentynyt munuaistoiminta
Poškodenie obličiek
Munuaisten toimintahäiriöt
Poškodenie pečene
Maksan toimintahäiriöt
Poškodenie pečene
Heikentynyt maksan toiminta
Poškodenie obličiek
Heikentynyt munuaisten toiminta
Poškodenie pečene
Autoimmuuni hepatiitti
poškodenie zraku
vakava sydän tai verisuonitauti
poškodenie, vrátane
vaurioituminen, mukaan lukien kuolemaan johtaneet tapaukset (ks. kohta 4. 4)
poškodenie obličiek
virtsatiet Yleisoireet ja
poškodenie obličiek
munuaisten
Poškodenie zraku.
näköhäiriö.
Poškodenie pečene
Maksan vajaatoiminta

 

Podobné vyhľadávania: Poškodenie - Poškodenie Sth. - Spôsobiť Poškodenie - Poškodenie Mrazom - štrukturálne Poškodenie - Poškodenie Pečene - Poškodenie Pri Preprave - Poškodenie Mozgu - Dodávateľ Systému - Architektúra Systému -