Preklad "príde" do estónskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-Estónsky

Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Príde - preklad : Pride - preklad :
Kľúčové slová : Tuleb Saabub Jõuab Tuleks Tulevad

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Príde.
Ta ei tule tagasi.
Príde.
Ma olen kindel.
Príde.
Ja ta naine?
Príde.
Jah, ta tuleb.
Príde.
Küll ta tuleb.
Tu príde.
Sealt ta tuleb.
Nech príde.
Astugu.
Príde teraz.
Mr Hageni.
Kay príde?
Kas Kay tuleb?
To príde.
Ta tuleb.
Raz príde.
Ükskord ta tuleb.
Tu príde.
Siit meie tuleme.
Sire príde.
Ta tuleb.
Kedy príde?
Kus ta jääb?
Príde Drew?
Drew on helikopteris?
príde.
Nad tulevad.
Katie Príde?
Kas Katie ka tuleb?
Príde Luc?
Kas Luc tuleb?
Dnes príde.
Albert tuleb täna.
Konvoj príde.
Konvoi tuleb.
Určite príde.
Ta tuleb kohale.
Príde skoro.
Ta tuleb varsti
Kto príde?
Kes tuleb?
Nech príde.
Las ta tuleb.
Polícia príde.
Palun tule!
Príde ocko?
Kas paps tuleb?
Hej, príde.
Jah, ta tuleb.
Louis príde?
Kas Louis tuleb?
Príde domov.
Kuid Willil on asi kõik läbi mõeldud.
Zlatko, príde?
Kullake, kas ta tuleb?
A potom to príde, a príde znovu a znovu.
Ja siis tegemist ja tuleb ikka ja jälle.
Bože, ona príde!
Jumal, ta tuleb!
Príde do mesta.
Ta tuleb linna.
Tak predsa príde?
Ta siis ikkagi tuleb?
Príde alternujúci herec.
Dublant on peagi siin.
Sesternica Laura príde.
Nõbu Laura tuleb.
príde noc.
Ja siis kui magamamineku aeg on...
Ale príde deň...
Kuid ühel päeval...
Roger príde dnes?
Kas Roger tuleb täna?
Imperátor príde sem?
Keiser tuleb siia?
Teraz to príde.
Siin see on...
Červ iste príde.
Uss tuleb kindlasti.
Myslíš, že príde?
Kas sa arvad, et ta tuleb?
Zmena príde skôr.
See juhtus liiga vara.
Povedal, že príde.
Lubas ju tulla. Ta ei saanud.

 

Podobné vyhľadávania: Príde -