Preklad "Počas tohto kurzu" do estónskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-Estónsky

Počas - preklad : Počas - preklad : Počas tohto kurzu - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Budem Vám dávať rôzne z nich počas tohto týždňového kurzu.
Ma annan neid teile nädala jooksul erinevaid.
Bolo to počas jej kurzu.
See juhtus ühe tantsutunni ajal
počas kurzu sú pravidelné vedomostné testy
kas kursuse käigus toimuvad regulaarsed oskuste testid
Kombináciou 2 časti tohto kurzu vám poskytne 23 hodiny kurzu výučby, 949 Cvičenie Otázky, a 1,040 Kartičky preskúmať.
Ühendades 2 osad selle käigus annab teile 23 tundi kursuse juhendamise, 949 praktika küsimusi, ja 1,040 flashcards vaadata.
Voľba kurzu.
Jää kindlale kursile.
Zmeny kurzu
Valuutakursside kõikumine
Súvisí s tohto kurzu sú tiež vodné športy, kde loď je teraz čas potrebný.
Seotud selle käigus on ka veespordi, kui paat on nüüd vajalik aeg.
Veľká Británia, počas celého tohto obdobia, počas
Suurbritannia läbi kogu selle perioodi, läbi kogu
Súvisí s tohto kurzu sú tiež vodné športy, bei denen ein Boot ... Prečítajte si viac
Seotud selle käigus on ka veespordi, bei denen ein Boot ... Loe edasi
'Bezpečnostný preukaz', ktorý dostávajú na konci tohto kurzu je dnes požiadavkou pri práci na staveniskách.
Kursuse lõpus saavad nad 'ohutuspassi', mis on nüüd nõutav töötamiseks ehitusobjektil.
Stabilita výmenného kurzu
Vahetuskursi stabiilsus
VÝVOJ VÝMENNÉHO KURZU
VAHETUSKURSI ARENG
Menšiu korekciu kurzu ...
Pisut kurssi korrigeerima...
Kolísanie výmenného kurzu
Vahetuskursi muutused
Fluktuácia menového kurzu
Valuutakursside kõikumine
Vplyv devízového kurzu
Vahetuskursi mõju
Pohyby menového kurzu
Valuutakursside kõikumine
Fluktuácia výmenného kurzu
Vahetuskursi kõikumine
V rámci tohto kurzu sa 12 až 15 mládežníkov pravidelne stretáva s vedúcim tímu a inštruktormi.
Selle kursuse raames saavad 12 15 noort ja nende meeskonnajuht ning juhendajad regulaarselt kokku.
Potom budete mať prístup k jazykovému kurzu Erasmus OLS počas celkovej dĺžky obdobia mobility (napr. 6 mesiacov) od aktivácie licencie, teda šesť mesiacov od prvého prihlásenia sa do jazykového kurzu.
Seejärel on Teil Erasmus OLS keelekursusele ligipääs õpirände perioodiga võrdse aja (st kuue kuu) jooksul alates litsentsi aktiveerimisest ehk kuue kuu jooksul alates keelekursuse esimesest kasutuskorrast.
Potom budete mať prístup k jazykovému kurzu Erasmus OLS počas celkovej dĺžky obdobia mobility (napr. 6 mesiacov) od aktivácie licencie, teda šesť mesiacov od prvého prihlásenia sa do jazykového kurzu.
Seejärel on teil Erasmus OLS keelekursusele ligipääs õpirände perioodiga võrdse aja (st kuue kuu) jooksul alates litsentsi aktiveerimisest ehk kuue kuu jooksul alates keelekursuse esimesest kasutuskorrast.
Stabilita v menného kurzu
Vahetuskursi stabiilsus
Odchýlka od centrálneho kurzu
Kõrvalekalle keskkursist
Výber účastníkov vzdelávacieho kurzu.
Koolitatavate valik.
Zišli sme s kurzu!
Me oleme kursist kõrvale kaldunud!
Mozna ostra zmena kurzu
Sihtmärk võib keerata kursilt.
Vychýlil sa z kurzu.
Ta on kursilt kõrvale kaldunud. Lukusta tema peale.
Ste z kurzu francúzštiny?
Oled sa prantsuse kursusel?
Vplyv zmeny kurzu mien
Vahetuskursi muutuste mõju
Počas tohto zákroku budete spať.
Selle protseduuri ajal te magate.
Počas tohto obdobia embryonálneho vývoja.
Selle aja jooksul embrüonaalse arengu.
Počas tohto leta sa osvedčila.
Sellel suvel toimis see hästi.
Poznámka uplatňovanie tohto pravidla sa počas tohto auditu neskontrolovalo.
Märkus selle menetluse läbiviimist käesolevaauditi käigus ei kontrollitud.
Z tohto hľadiska šírka fluktuačného pásma v ERM II nemá vplyv na hodnotenie plnenia kritéria stability výmenného kurzu.
Turgude lõimumise vallas analüüsitakse ka euroala osa riigi väliskaubanduse kogubilansis.
Zoznam umiestnení kurzu alebo programu
Nimekiri asukoht oma kursuse või programmi
1972Prijatím mechanizmu výmenného kurzu pod
1978Bremenis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu
vzali ma späť do kurzu.
Nad panid mind programmi tagasi.
Kurzu sa zúčastní 20 účastníkov.
Kursuse maht on 20 osalejat.
Počas užívania tohto lieku môžete pocítiť
Teil võib selle ravimi võtmise ajal esineda tõsisemaid
Prístup Kurz Študenti dostanú rok on line prístupu do tohto kurzu, ktorá je dlhšia ako ostatné top CISA kurzy.
Kursuse Access Õpilased on antud aasta online juurdepääs sellele muidugi, mis on pikem kui teistel top CISA kursused.
Seminár sa zameriava na praktické problémy a rieši osobitné potreby študentov umenia, ktorí počas kurzu môžu rozvinúť svoje podnikateľské nápady.
Seminar keskendub praktilistele probleemidele ning on suunatud kunstiüliõpilaste konkreetsetele vajadustele. Üliõpilased saavad kursuse raames oma äriideid rakendada.
Nominálna hodnota , prepočítanie podľa trhového kurzu
Nominaalväärtus , mis on ümber arvestatud turukursi alusel Kohustuslik
A neprerušujte ma v mojom kurzu.
Ja ei katkestaks mind muidugi.
Na začiatku kurzu korešpondencie SKS kedykoľvek.
Alguses SKS kirikursus igal ajal.
Ako získať prístup k jazykovému kurzu?
Kuidas keelekursusele ligi pääseda?

 

Podobné vyhľadávania: Z Tohto Dôvodu - účastník Kurzu - Rast Kurzu - Dĺžka Kurzu - úroveň Kurzu - Masters Kurzu - Počas - Počas Dňa - Počas Noci - Počas Druhej Svetovej Vojny -