Preklad "suchý prach" na Bengálčina:


  Slovník Slovenský-Bengálčina

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Suchý terén!
ভ খণ ড উঠ পড় .
Prach.
ধ ল .
A suchý tri reaktory.
এট শ ষ ক সব ত নট ভ গ চ ষ .
Sopečný prach
আগ ন য় ধ ম
Cítim strelný prach.
...... ? আম গ ন প উড র র গন ধ প চ ছ ...
Nevidno žiadny prach.
আপন ধ ল ক ন দ খত প র ন . হ .
23 delené oblačný prach.
২৩ ক ম ঘ র গভ রত দ য় ভ গ গর ত!
Máte prach veverička trus.
ব রট একট ক ঠব ড ল এর গ বর ছ ট য দ ত হব .
Super 61, veľmi vírite prach.
স প র61, বস বস আঙ গ ল চ ষছ !
Jediná guľka a posledný prach.
অত র ক ত গ ল ব ব র দ ন ই
Ale najmä sme mali prach.
ক ন ত ... ব শ রভ গ আমর ধ ল ছ ল.
Tento strelný prach horí na obočie?
ত র চ খ র প ত জ বল গ ছ ?
Nikdy ma nenechal utriet tu prach.
কখন পর ষ ক র করত দ ত ন ও...
A časom sa aj ty premeníš na prach.
এব সময় হল ত ম ও, ধ ল য় ম শ য ব .
Keď chceš niekoho împuºti na prach puºcã použitie.
পর র ব র, ক ওক গ ল করত চ ইল ... ...গ ল ত ব র দ ভর ন ও
Jašódá ho raz obvinený z detského Krishna , že jesť prach.
যশ দ একব র শ শ ক ষ ণক ম ট খ ওয় র জন য বক বক করছ ল ন
Nemôžeš utiecť pred oblakom, takže tam leží a zbiera prach.
ত হল ... এর থ ক ক উ প ল য় য ত প রব ন , এজন যই এট এখ ন পড় আছ , আর ময়ল জম চ ছ .
Sme míľe od nebezpečia. Keď sa prach usadil, nastalo ticho.
যখন ধ ল পর স ক র হল , এব চ ৎক র থ মল ,
Tam bol červený prach z kolenách povedzte nám, kde ste kľačal.
ত ম র হ ট ত ল গ থ ক ল ল ইট র গ ড় বলছ , ক থ য় ত ম হ ট গ ড় বস ছ .
Spáľ ma. Spáľ ma a môj prach rozsyp do silného východného vetra.
প র ফ ল আর প র ব র প রবল হ ওয় য় ছ ই উর য় দ ও
V súčasnosti zhromažďuje prach v jednej zo starých skladov Howarda Starka Upstate New York.
বর তম ন এট হ ওয় র ড স ট র ক র ন উ ইয়র ক র এক গ দ ম পড় রয় ছ .
Vy, páni, budete miešať sírový kameň, dusičnan kotlového popola a drevené uhlie, čím vznikne zmes nazývaná strelný prach.
ত মর স লফ র, ন ইট র ট আর পট শ গ ড় করব আর কয়ল দ য় য ত র করব , সচর চর এক ব র দ বল

 

Podobné vyhľadávania: Prach Suchý - Prach - Jemný Prach - Vrecká Na Prach - Uhoľný Prach - Brúsny Prach - Strelný Prach - Zbierať Prach - čierny Prach - Suchý -