Preklad "vnútorná žiara" do anglického jazyka:


  Slovník Slovenský-Angličtina

žiara - preklad : žiara - preklad : žiara - preklad : žiara - preklad : žiara - preklad : Vnútorná žiara - preklad : Vnútorná žiara - preklad : žiara - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Žiara aktívneho okna
Active Window Glow
Žiara, angulárna 1
Flare Glow Angular 1
Žiara, radiálna 1
Flare Glow Radial 1
Žiara, radiálna 2
Flare Glow Radial 2
Žiara, radiálna 3
Flare Glow Radial 3
Žiara, radiálna 4
Flare Glow Radial 4
Žiara, radiálna 101
Flare Radial 101
Žiara, radiálna 102
Flare Radial 102
Žiara, radiálna 103
Flare Radial 103
Radiálna žiara 1
Radial Glow 1
Žiara reflektorov, hudba, aplaus, sláva!
Bright lights, music, applause, fame!
Ďalším dôvodom je žiara tohto keru.
The other reason is this amazing bush glows.
Bezpečná ruka, blažená žiara lásky a milosrdenstva.
And a sure guide. Rest in peace. Radiant light of love and mercy.
Vnútorná kontrola
Internal
Vnútorná textúra
Interior Texture
Vnútorná farba
Inner Color
Vnútorná farba
Inner color
Vnútorná farba
Inside color
Vnútorná politika
Internal policy
Vnútorná komunikácia
Internal communication
Farba vonkajšia časť zlatá vnútorná časť zlatá vnútorná časť strieborná
Colour Outer part Gold
Vnútorná chyba PowerDevilComment
Internal PowerDevil Error
(vnútorná kontrola výroby)
(INTERNAL PRODUCTION CONTROL)
4.18 Vnútorná štruktúra
4.18 Internal structure
Čo vnútorná politika?
Internal policy?
(vnútorná kontrola výroby)
(internal production control)
((vnútorná strana 2)) ((vnútorná strana 1)) SLEDOVANIE POČTU BIELYCH Dodržiavajte nasledovné opatrenia
There is a small chance that you may develop agranulocytosis (very low white blood cell count) while taking Ferriprox, which may lead
Prepáčte, nastala vnútorná chyba.
Sorry, an internal error happened.
Nastala vnútorná systémová chyba
An internal system error has occurred
Agenda 3.1 Vnútorná bezpečnosť
Agenda 3.1 Internal Security
Vnútorná konzistentnosť 4.2 3
Repeal 10.6,15.1(5),16.10.4,21.1 2
Audit a vnútorná kontrola
Audit and internal control
MT2811 migráciaBT1 vnútorná migrácia
RTroad traffic trading margin traffic signs traffic control, air
Článok 10 Vnútorná štruktúra
Article 10Internalstructure
Je to vnútorná doktrína.
It's the in doctrine.

 

Podobné vyhľadávania: žiara - žiara Drôt - žiara Vypúšťanie - Vnútorná Strana - Vnútorná Klíma - Vnútorná Konštrukcia - Vnútorná štruktúra - Vnútorná časť - Vnútorná Pamäť - Vnútorná Teplota -