Preklad "posttraumatická stresová" do španielskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-španielsky

Posttraumatická stresová - preklad : Posttraumatická stresová - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Jedna z nich bola posttraumatická stresová porucha.
Uno era el estrés postraumático.
Teraz sa zamyslime posttraumatická stresová porucha je podľa všetkého reakcia na veľmi silný stres, ktorá svojim obetiam spôsobuje ohromné a zbytočné utrpenie.
Ahora consideremos lo siguiente el síndrome de estrés post traumático parece una reacción excesiva al estrés que provoca a sus víctimas un tremendo sufrimiento innecesario.
Posttraumatická bolesť
Dolor post traumático
Stresová inkontinencia moču
Incontinencia Urinaria de esfuerzo
Stresová inkontinencia moču
Incontinencia Urinaria de Esfuerzo
Stresová inkontinencia moču
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Existuje široké spektrum úzkostných porúch, vrátane posttraumatická stresová porucha, obsedantno kompulzívnej poruchy a panickej poruchy k menu nemnoho. Kolektívne, oni sú medzi najčastejšie duševné poruchy prežívajú ľudia po celom svete.
Hay una amplia variedad de trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico para nombrar unos pocos. Colectivamente, se encuentran entre los trastornos mentales más comunes experimentados por personas de todo el mundo.
A v skutočnosti sa u týchto pilotov drón posttraumatická stresová porucha vyskytuje oveľa častejšie ako u mnohých jednotiek fyzicky prítomných v Iraku. No niektorí sa obávajú, že toto prerušenie priameho kontaktu bude mať za následok niečo iné.
Y otra forma de verlo es el hecho que, recuerden, no hay que convencer a un robot que recibirá 72 vírgenes después de su muerte para hacerlo inmolar.
U detí žien, u ktorých sa vyvinula PTSD, posttraumatická stresová porucha po tom všetkom, čo zažili, vedci objavili biologický marker náchylnosti na poruchu PTSD tento účinok bol najvýraznejší u detí, ktorých matky zažili túto katastrofu v treťom trimestri.
En los bebés de esas mujeres que tuvieron trastorno de estrés post traumático, tras su terrible experiencia, los investigadores descubrieron marcadores biológicos de susceptibilidad al estrés un efecto que se acentuó más en los bebés cuyas madres experimentaron la catástrofe en su tercer trimestre.
Stresová reakcia bola taká extrémna, že normálne decká, ktoré sme vybrali lebo boli zdravé, sa do 36 hodín nervovo zrútili.
La reacción al estrés fue tan extrema que chicos normales elegidos porque estaban sanos tuvieron crisis nerviosas en 36 horas.
Stresová inkontinencia moču je stav, pri ktorom trpia pacientky mimovoľným únikom moču pri fyzickej námahe alebo iných aktivitách ako sú smiech, kašeľ, kýchanie, dvíhanie bremien či cvičenie.
La incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) es una enfermedad en la que las pacientes tienen pérdidas o escapes accidentales de orina durante el esfuerzo físico o tras realizar actividades tales como reír, toser, estornudar, levantar pesos o hacer ejercicio.
Duloxetine Boehringer Ingelheim bol účinnejší než placebo len u tých pacientok, ktoré mali viac ako 14 epizód inkontinencie za týždeň (stredná až ťažká stresová močová inkontinencia) na začiatku štúdie.
Duloxetine Boehringer Ingelheim fue más eficaz que el placebo únicamente en las pacientes que tenían más de 14 episodios de incontinencia a la semana (IUE moderada o intensa) al comienzo del estudio.
Stresová močová inkontinencia je náhodný únik moču počas fyzickej námahy alebo pri kašli, smiechu, kýchnutí, dvíhaní alebo cvičení. bolesti vyvolanej diabetickou periférnou neuropatiou (poškodenie nervov v končatinách, ktoré sa môže vyskytnúť u pacientov s cukrovkou).
La IUE consiste en pérdidas accidentales de orina con los esfuerzos físicos o al toser, reírse, estornudar, levantar peso o hacer ejercicio. el dolor debido a la neuropatía periférica diabética (daño de los nervios de las extremidades que sufren algunos enfermos diabéticos).

 

Podobné vyhľadávania: Posttraumatická Stresová Porucha -