Preklad "razil termín" do slovenského jazyka:


  Slovník Slovenský-český

Termín - preklad : Termín - preklad : Termín - preklad : Razil termín - preklad : Razil - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Trh ešte razil termín NINA úverov.
Trh ještě razil termín NINA úvěrů.
Razil z neho cesnak.
Byl z něho cítit česnek.
Ako hovorili,razil si cestu z nocľahárne vyzeral ako jedna masa plameňov.
Říká se, že prorazil zdí ven, jako chodící masa plamenů.
Ak to chcete na našich webových stránkach a razil hier 7 rokov pre dievčatá.
Chcete li to na našich webových stránkách a razil her 7 let pro dívky.
Zlatý frank (z nápisu francorum rex na raných minciach, ktorý znamená franský kráľ .) sa razil prvýkrát v roku 1360 na oslavu prepustenia kráľa Jána II., zajatého Angličanmi. Toliar sa razil prvýkrát v roku 1519 v Českej republike.
Zlatý frank (podle nápisu francorum rex na dřívějších mincích, který znamenal Král Franků ), byl poprvé vyražen v roce 1360 na oslavu osvobození krále Jana II z anglického zajetí.
Termín
Termín
Termín
Datum splnění
Termín
Do
termín
Stupeň
termín
Označení
termín
datum splnění
Termín splnenia
Datum splnění
Preferovaný termín
Upřednostňovaný název
Preferovaný termín
Preferovaný termín
Uprednostňovaný termín
Upřednostňovaný termín
Všeobecný termín
Obecný termín
Pôvodný termín
Struktura správy a řízení
Naliehavý termín
Expresní
Dohodnutý termín
Plánované
Máme termín.
Máme termín.
Tradičný termín
Tradiční výraz
termín dodávky.
lhůtu dodání.
Každý termín sa spolu so svojimi cudzojazyčnými ekvivalentmi zobrazuje ako preferovaný termín (PT) alebo nepreferovaný termín (NPT).
Každý výraz a jeho různé jazykové verze se uvádí jako preferovaný, nebo nepreferovaný termín, včetně všech jeho hierarchických, asociativních a dalších vazeb s ostatními termíny tezauru.
Čas a termín
Čas splnění
Termín Posudzuje sa
Termín Podání hlášení ze studie do
SOC Preferovaný termín
TOS Preferovaný název
SOC Preferovaný termín
TOS Preferovaný název
Preferovaný termín MedDRA
Preferovaný termín MedDRA
Termín uzatvorenia zmlúv
Termín pro uzavření smlouvy
Dohodnutý termín 0
Plánovaný 0
Dohodnutý termín 11966
Plánovaný 11 966
Naliehavý termín 436
Expresní 436
Dohodnutý termín 818
Plánovaný 818
Naliehavý termín 0
Expresní 0
Naliehavý termín 395
Expresní 395
Dohodnutý termín 884
Plánovaný 884
Naliehavý termín 588
Expresní 588
Naliehavý termín 640
Expresní 640
Naliehavý termín 710
Expresní 710
Dohodnutý termín 903
Plánovaný 903
Naliehavý termín 43
Expresní 43
Naliehavý termín 224
Expresní 224
Naliehavý termín 236
Expresní 236
Naliehavý termín 190
Expresní 190
Naliehavý termín 84
Expresní 84

 

Podobné vyhľadávania: Razil - Termín - Termín Dodania - Zimný Termín - Kolektívne Termín - Termín Registrácia - Monitoring Termín - Technický Termín - Termín Splatnosti - špecialista Na Termín -