Preklad v kontexte

Lizarder.com

Preklad v kontexte

40 jazykmi a viac ako 1500 párov jazykov.

Vyhľadávať v 5,000,000,000 prekladov.

✓ Najväčší svetový databázy prekladu v kontexte.

 

✌ Používame najmodernejšie technológie, výsledky vyhľadávania sú načítané rýchlo.
Lizarder.com je kontext slovník, naša databáza obsahuje stovky miliónov fráz. Pri každom preklade, máme príklady mnohých viet. Tieto vety sú prevzaté z miliónov už skôr preložených textov z viacjazyčných stránok, dialógy (titulky filmu), ako aj z oficiálnych dokumentov.